Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

„RAZ, DWA, TRZY POTRAFISZ I TY”

Z początkiem nowego roku kalendarzowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu rozpoczął działalność projekt systemowy „ Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty”.

W związku z tym, że jest zapotrzebowanie na zajęcia pozalekcyjne, a nasza szkoła spełnia określone standardy, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na temat „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I –III”.

Projekt obejmuje swoim działaniem 158 uczniów , z uwzględnieniem rotacji dzieci w kolejnym roku szkolnym. W czterech rodzajach zajęć specjalistycznych biorą udział te dzieci u których wiosną 2011 roku zdiagnozowano określone problemy. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne będą polegały na ćwiczeniu funkcji słuchowej, wzrokowej, orientacji przestrzennej i sprawności manualnej.

Celem zajęć logopedycznych będzie ćwiczenie wymowy poprawnej pod względem artykulacyjnym i komunikatywnym. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy i obniżoną sprawnością fizyczną będzie miała na celu korygowanie zdiagnozowanych u dzieci wad postawy typu: skolioza, lordoza, płaskostopie, koślawość kolan oraz zwiększanie wydolności i sprawności fizycznej uczniów.

Będą organizowane również zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Ich celem będzie rozwijanie zdolności badawczych i zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów.

W ramach projektu zostały już zakupione ciekawe pomoce dydaktyczne i programy multimedialne, które na pewno uatrakcyjnią zajęcia i pomogą w pełnej realizacji zaplanowanych celów.

REKLAMA

opublikowano: 2012-01-05, © Organizatorzy,

1857

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy