Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

„Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty”

W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 3 do projektu „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy projektu mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczno – przyrodnicze, doskonalić wymowę, funkcję słuchową, wzrokową, orientację przestrzenną i sprawność manualną oraz sprawność fizyczną. Duży wachlarz zakupionych pomocy dydaktycznych uatrakcyjnia te zajęcia. Uczniowie chętnie sięgają po gry zręcznościowe, planszowe, uczą się „zdrowej” rywalizacji, a przy okazji doskonalą zaburzone funkcje. Nauka poprzez zabawę jest dla uczniów atrakcyjna.

Zajęcia poza szkołą cieszą się też dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie korzystali z lodowiska i krytej pływalni w Kętrzynie. Podsumowaniem dwumiesięcznej pracy zajęć korekcyjno – kompensacyjnych był cykl zajęć i konkurs w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod hasłem „Z ortografią za pan brat”.

Na zajęciach z uczniem zdolnym dzieci wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie matematyki i środowiska (przyrodniczego, geograficznego). Uczą się aktywną metodą działania praktycznego i projektów. Nabywają umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz sprawnego posługiwania się technologią informacyjną wykorzystując: komputer, Internet, gry edukacyjne dla dzieci. Zajęcia uatrakcyjniają przygotowane prezentacje przyrodniczo-geograficzne oraz doświadczenia, które dostarczają uczniom wiele ciekawej wiedzy w tym zakresie. To również aktywny i twórczy sposób spędzania wolnego czasu przez uczniów. Grupa II przechodziła przez kolejne krainy: „Kraina cyfr”, „Kraina zadań matematycznych”, „Kraina liter”. Obecnie kończą „Świat zwierząt” i wybierają się do krainy „Ekologii” –gdzie między innymi zajmą się segregacją śmieci, oszczędnością prądu, wody. Później przejdą do „Świata roślin” . W czerwcu zaś zanim wybiorą się na wakacje zawitają do krainy jaką jest- Polska. Podsumowaniem dwumiesięcznej pracy zajęć rozwijających zainteresowania z uczniem zdolnym było rozwiązanie przez uczniów -Testu nr 1 z zakresu „Kraina cyfr”, „Kraina zadań matematycznych”, „Kraina liter” i tu największą wiedzą i umiejętnościami wykazał się Gregor Eble- zajmując I miejsce. II miejsce zajęła Patrycja Łomżyńska, zaś III Magdalena Chmarycz.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców wskazują, że zdaniem Rodziców zajęcia wyrównują braki, korygują dysfunkcje, poprawiają wyniki w nauce, poszerzają wiedzę i umiejętności, uatrakcyjniają ofertę edukacyjną, ułatwiają porozumiewanie się i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.

Wszystko to jest możliwe dzięki realizacji w szkole projektu systemowego „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty”.

REKLAMA

opublikowano: 2012-03-31, © Organizatorzy,

2986

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy