Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

AKCJA „WARTO BYĆ DOBRYM” WYSTARTOWAŁA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RESZLU

Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski bierze udział w akcji „WARTO BYĆ DOBRYM”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.

38 uczniów naszej szkoły zdeklarowało swój udział w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie oświadczając, że zapoznali się z regulaminem konkursu i zobowiązują się do jego przestrzegania. W ramach przyjętych przez siebie zadań będą kierowali się dobrem drugiego człowieka, osób słabszych, potrzebujących pomocy, a także dobrem wspólnym i środowiska naturalnego. Rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w tym konkursie, składając czytelny podpis na karcie deklaracji.

Akcja "WARTO BYĆ DOBRYM” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy. Głównym jej elementem jest konkurs, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS.

Nasza szkoła, jak i inne placówki biorące udział w tym przedsięwzięciu, dostała rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji, który został wyeksponowany wraz z rowerem na szkolnym korytarzu.

Dzieci naszej szkoły rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech kategoriach:

 • pomoc drugiemu człowiekowi (JA I BLIŹNI)
 • zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną (JA I SPOŁECZNOŚĆ)
 • oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (JA I ŚWIAT).

Na koniec roku osoby biorące udział w akcji pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.

Akcję, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy realizuje ją w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", które ma już 10 lat, jest największą organizacja pozarządowa działająca w sektorze edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami obejmuje cały kraj i 7600 szkół partnerskich. Organizacja, która przekazała już na rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera także 1% na rozwój edukacji w polskich szkołach, przekazując im całe środki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie.

Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie www.ps.org.pl, a o akcji na stronie wwww.wartobycdobrym.pl.

Najczęstsze postanowienia uczniów w poszczególnych kategoriach:

 1. JA I BLIŹNI
  • pomoc koleżance/koledze, młodszemu rodzeństwu w nauce,
  • zauważanie potrzeb innych (np. podzielenie się kanapką, pożyczanie przyborów szkolnych),
  • pomoc osobom starszym, sąsiadom (np. noszenie ciężkich zakupów),
  • wyręczanie rodziców w obowiązkach domowych (np. wynoszenie śmieci, zmywanie talerzy, sprzątanie mieszkania),
  • pomoc osobie niepełnosprawnej
 2. JA I SPOŁECZNOŚĆ
  • przestrzeganie zasad panujących w szkole dotyczących zachowania,
  • zorganizowanie uroczystości dla Klubu Seniora w Reszlu (udział w przedstawieniu),
  • pomoc w organizacji przedsięwzięć klasowych i szkolnych (np. wycieczki, konkursy, zabawy),
  • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych (np. zbiórka zabawek, ubrań, podręczników),
  • wspomaganie wolontariatu (np. występ na rzecz WOŚP),
  • pomoc paniom sprzątaczkom (np. zakładanie krzesełek na ławki po lekcjach)
 3. JA I ŚWIAT
  • segregowanie śmieci,
  • zbieranie baterii, rolek, nakrętek, makulatury,
  • dokarmianie bezpańskich zwierząt,
  • oszczędzanie wody i prądu,
  • zadbanie o wygląd najbliższego otoczenia (np. teren wokół domu, szkoły),
  • zbudowanie karmnika dla ptaków,
  • - udział w akcji "Sprzątanie Świata".

Koordynatorzy akcji „WARTO BYĆ DOBRYM” w SP 3 w Reszlu

REKLAMA

opublikowano: 2012-03-21, © Organizatorzy,

3645

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

 fot.Agata Doboszewska-Kasperek
fot. Agata Doboszewska-Kasperek
 fot.Agata Doboszewska-Kasperek
fot. Agata Doboszewska-Kasperek
 fot.Agata Doboszewska-Kasperek
fot. Agata Doboszewska-Kasperek