Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Co w śmieciach piszczy? – nagroda w regionalnym konkursie

Co w śmieciach piszczy? – nagroda w regionalnym konkursie

Edukacja ekologiczno - przyrodnicza jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając dzieci od najmłodszych lat i od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu realizowanych jest wiele zadań mających na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Nauka, jak żyć w zgodzie z przyrodą to jeden z priorytetów. Co roku organizowane są różne konkursy zgodnie z zainteresowaniami uczniów. W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości z powodu zdalnego nauczania. Pomimo tego uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach.

Sukcesem jest zajęcie III miejsca przez Joannę Mazuruk z klasy IIa w regionalnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Co w śmieciach piszczy?”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy ekologicznej dzieci. Uczniowie przystępując do konkursu musieli zapoznać się z problemem gospodarki odpadami, recyklingiem. Następnie wykonywali prace ukazując nowe, świeże pomysły dzieci jak radzić sobie z odpadami oraz co robić, by wyeliminować lub chociaż ograniczyć wytwarzanie śmieci.

Chętni uczniowie z klas I-VIII jesienią mogli wziąć także udział w szkolnym konkursie „Mój pomysł na sprzątanie świata”. Nagrodzono 15 uczniów z klas I-III i trzech z klas IV-VIII. W szkolnym konkursie wiedzowym „Co wiesz o drzewach” nagrodzono 21 uczniów.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, nauka obserwacji i szanowania przyrody, uwrażliwienie na jej piękno zaowocuje w przyszłości poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, przekonaniem o konieczności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, większą uwagą w wyborach konsumenckich, a co za tym idzie dbałością o najbliższe otoczenie.

REKLAMA

opublikowano: 2021-02-28, © Joanna Piskosz,

224

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu