Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Na Trzech Króli słońce świeci wiosna do nas pędem leci.

Jesteś tu: strona główna < Oświata <

Reszel - Oświata

GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018

5 czerwca 2018 r. w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych oraz w dotychczasowych gimnazjach.

W uroczystości wzięli udział uczniowie posiadający co najmniej dwa tytuły laureata (oddziały gimnazjalne) oraz tytuł laureata i finalisty (szkoły podstawowe), którzy jako najlepsi z najlepszych zostali wyróżnieni przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Wicewojewodę Warmińsko - Mazurskiego Sławomira Sadowskiego okolicznościowymi dyplomami i upominkami.

Nasza szkoła może się w tym roku pochwalić 12 tytułami laureata i 16 tytułami finalisty w oddziałach gimnazjalnych oraz 2 tytułami laureata i 4 tytułami finalisty w oddziałach szkoły podstawowej.

Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie szkołę reprezentowali: Weronika Majcher z klasy III a, Gregor Eble z klasy III a oraz Katarzyna Jałoszewska z klasy VII a. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty gratulował młodzieży sukcesów, życząc kolejnych podczas dalszej edukacji. Gratulował motywacji w zdobywaniu wiedzy, pasji w dążeniu do niej oraz zaangażowania – zarówno samych uczniów, jak i ich nauczycieli oraz rodziców.

Galę uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz dotychczasowego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, oparty na powieści „Chłopi” W.S. Reymonta.

REKLAMA

opublikowano: 2018-06-08, © Agnieszka Żyła,

1017

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła