Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Idzie nowe

Wraz z nowa nazwą szkoły pojawił się nowy jej sztandar. 1 pażdziernika 2005 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja to kontynuacja szkolnictwa w Reszlu, rozpoczętego 7 lutego 1631 r., kiedy to dziekan reszelski ks. Maciej Zech przekazał Jezuitom posesję klasztorną na kolegium, to wynik włączenia Zespołu Szkół Zawodowych w strukturę Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

- Przyjęliśmy prawie sześćdziesięcioletnią tradycję tych szkół, ich dorobek i osiągnięcia, zarówno nauczycieli jak i uczniów - o szkole z Podzamcza mówi Ryszard Kawczyński, dyrektor szkoły.

- Obecny Zespół Szkół kształci około 700 uczniów zatrudniając 72 nauczycieli oraz 40 pracowników obsługi i administracji. Dziś w Zespole Szkół funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Technologii Drewna, Technikum Ekonomiczne, Technikum Architektury Krajobrazu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna. Jest to trzecia pod względem wielkości placówka w powiecie kętrzyńskim. - mówi Ryszard Kawczyński.

- Czerpiąc z najlepszych tradycji połączonych szkół będziemy budować przyszłość na wzajemnym szacunku, zaufaniu, pracowitości i odpowiedzialności za przyszłość młodych pokoleń polaków, którzy swoje losy złączą z losami Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - takie zobowiązanie wobec fundatorów sztandaru, zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów złożył dyrektor szkoły na zakończenie swojego wystąpienia podczas uroczystości.

REKLAMA

opublikowano: 2005-10-01, © Krzysztof Majcher,

4905

Komentarze

wręczenie SZTANDARU jest wielką i piękną uroczystością zapewne wzruszyło to grono pedagogiczne,obece i byłe a także może nie liczną częśc uczniów.Pan dyrektor Kawczyński zrobił bardzo dużo w tym kierunku aby szkoła z tak wielkimi tradycjami miała tak piękny sztandar.Ja sama osobiście też bardzo się wzruszyłam czytając artykuł na stronie internetowej naszego miasta. Mój syn był na apelu i bardzo podobała mu się uroczystośc.

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Krzysztof Majcher
nowy sztandar Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
fot. Krzysztof Majcher
przybijanie symbolicznych srebrnych gwoździ w drzewcu sztandaru przez sponsorów, na zdjęciu Andrzej Rezanko, reprezentujący firmę Młynomag
fot. Krzysztof Majcher
przejęcie sztandaru przez dyrektora, Ryszarda Kawczyńskiego
fot. Krzysztof Majcher
przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół