Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna późna i o chłodzie

Reszel - Wydarzenia szkolne

Jesteśmy nowymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

Jedną z pierwszych umiejętności nabywanych przez dzieci w szkole w trakcie edukacji wczesnoszkolnej jest umiejętność samodzielnego czytania. Dzięki czytaniu dzieci wzbogacają swoje słownictwo, uczą się wyrażać swoje myśli, uczucia i nazywać emocje. Szybciej przyswajają wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki i ortografii, ponieważ wzrokowo widzą, jak dane słowo powinno być napisane. Czytanie wzbogaca język, sprawia, że uczniom znacznie łatwiej będzie wyrażać własne zdanie i werbalizować potrzeby. Książki uczą też dzieci dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych oraz kształtują umiejętność samodzielnego myślenia i kompetencje, które w przyszłości okażą się niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

Aby umożliwić naszym uczniom kontakt z książką, która stanowi dla nich, podobnie jak i dla dorosłych czytelników, przepustkę do innego, atrakcyjnego świata, chętnie korzystamy z zaproszenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu.

W dniach 9 - 10 maja pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych w Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzieci poznały tam przeznaczony dla nich księgozbiór oraz zasady korzystania z biblioteki. Miały też okazję do wspólnej zabawy oraz do zadawania pytań paniom bibliotekarkom. Na zakończenie zajęć uczniowie złożyli uroczystą przysięgę. Obiecali, że będą dbali o wypożyczone książki i będą wiernymi czytelnikami. Panie wręczyły też dzieciom pamiątkowe, kolorowe zakładki, które uczniowie umieścili w swoich wybranych w tym dniu książeczkach.

Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się w szczególnym dla bibliotekarzy czasie, bo właśnie w dniach 8 – 15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek.

Dziękujemy Paniom Ali i Adzie za zaproszenie i serdeczne przyjęcie nas do grona czytelników. Wszystkim Paniom z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu życzymy regałów pełnych książek, samych zadowolonych czytelników, a misja upowszechniania czytelnictwa oraz kultury słowa niech przynosi Wam radość i satysfakcję.

Wychowawczynie klas Ia i Ib:
Jolanta Wasilewska
Alina Szmul

REKLAMA

opublikowano: 2019-05-14, © Jolanta Wasilewska,

953

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Jolanta Wasilewska
fot. Jolanta Wasilewska
fot. Jolanta Wasilewska
fot. Jolanta Wasilewska