Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 3 kwietnia 2020 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca 2020 r. w czasie XVI sesji edukacyjnej pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania

REKLAMA

opublikowano: 2020-11-25, © Organizatorzy,

208

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Organizatorzy