Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Mamy ośmiu RATOWNIKÓW!

Ostatnie weekendy okazały się być niezwykle pracowite dla ósemki naszych wspaniałych licealistów z klasy trzeciej pożarniczej z elementami ratownictwa medycznego. Z ogromną motywacją i wewnętrznym przekonaniem, iż swoją przyszłość zwiążą z ratownictwem, zdecydowali się rozpocząć kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i przystąpić do egzaminu państwowego, z nadzieję uzyskania tytułu „Ratownika”.

Jest to najwyższy możliwy stopień przeszkolenia z zakresu ratownictwa dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Zanim jednak stanęli przed komisją egzaminacyjną, przeszli przez wielogodzinne (łącznie 66 godzin) wykłady, ćwiczenia, i pozoracje. Wszystkie pod okiem instruktorów Mazurskiego Ratownictwa Medycznego R-MED.W programie szkolenia znalazły się m.in.: elementy anatomii i fizjologii, taktyka działań ratowniczych czy udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. A celem tych działań było przygotowanie do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

I wraz z nadejściem wiosny 21 marca nasza Wspaniała Ósemka z klasy trzeciej: Zuzia K., Natalia I., Natalia M., Wiktoria P., Julia S., Oliwia W., Kasia D. oraz Grzegorz Z., nie bez stresu i drżących kolan, pozytywnie zakończyli szkolenie i z radością odebrali zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu„RATOWNIKA”.

Nasi dzielni! SERDECZNIE GRATULUJEMY!

REKLAMA

opublikowano: 2021-03-24, © Julita Woźniakowska,

327

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska