Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe

Restauracja Rycerska

Reszel - Ludzie znani i szanowani

Nasz Gość - pani Alfreda Kułak

Spotkaniem z panią Alfredą Kułak Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic rozpoczęło realizację projektu „Ocalmy od zapomnienia – mówiona historia historia Reszla i mieszkańców”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie.

Głównym celem projektu jest poznawanie i upowszechnianie historii Reszla i okolicy zapisanej we wspomnieniach mieszkańców. Pierwsi polscy mieszkańcy przybyli na te ziemie z różnych stron, reprezentując wiele różnych kultur. Tu, w całkowicie odmiennych od dotychczasowych warunkach, rozpoczynali nowe życie. Spotkania z nimi pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaka droga przywiodła ich do Reszla? W jaki sposób tworzyła się nowa społeczność miasta? Jak nawiązywała się współpraca między ludźmi wielu kultur? Jak wyglądało miasto w pierwszych latach po wojnie?

Pani Alfreda Kułak, zamieszkała w pobliskim Klewnie w 1948 roku. Opowiedziała o losach swoich i swojej rodziny, o drodze jaka przywiodła ją do Reszla, o wyjątkowych zdarzeniach w życiu...Oczarowała wszystkich nie tylko wyjątkowo ciepłą, życzliwą światu osobowością ale także pięknym śpiewem.

Serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas. Dzięki Pani, nasza wiedza o pierwszych latach powojennego Reszla i jego mieszkańcach została mocno wzbogacona.

Więcej o naszych gościach i ich wspomnieniach w połowie listopada na prelekcji filmu „Ocalmy od zapomnienia”.

Dziękuję bardzo dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, który od początku działania naszego stowarzyszenia ma dla nas ogrom życzliwości i zrozumienia. Zawsze możemy liczyć na współpracę i korzystać z pomieszczeń MOK, nie napotykając na żadne, nawet czasowe utrudnienia lub ograniczenia.

Dziękuję także członkom naszego stowarzyszenia, którzy nie tylko sprawnie zajmują się organizacją naszych działań, nie szczędząc prywatnego czasu i pieniędzy ale także podejmują coraz większe wyzwania.

Jesteście wspaniali!

REKLAMA

opublikowano: 2014-09-29, © Jolanta Grzyb,

6285

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb