Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Praca czy pasja? Nie musisz wybierać!

Pojęcie „kariery zawodowa” ma wiele znaczeń. Najpowszechniej rozumiane jest jako określona sekwencja stanowisk i związanych z nimi ról zawodowych na różnych etapach życia człowieka. Innymi słowy, jest to życiorys zawodowy, w którym każdy następny szczebel znajduje się wyżej od poprzedniego, a związane z nim profity są odpowiednio większe. Różne są też przesłanki i drogi do osiągnięcia kariery. Jakie?

Planowanie kariery zawodowej

Decyzje o wyborze zawodu należą do najważniejszych w życiu człowieka. Podejmując decyzję, kim chcemy być, kierujemy się wieloma czynnikami. Dla jednych istotne są przede wszystkim zarobki, dla innych możliwość pójścia w kierunku zainteresowań, dla jeszcze innych – chęć stabilizacji i pewności jutra. Trudno ocenić, który czynnik jest najważniejszy; znaczenie mają wszystkie, ale pewne jest, że sukces i zadowolenie może przynieść tylko trafny wybór, dokonany świadomie i samodzielnie przez nas samych, bez ulegania jakimkolwiek naciskom.

Mimo wszystko należy liczyć się też z tendencjami rynkowymi, niezależnie czy dopiero zamierzamy wejść na rynek pracy, czy mamy już doświadczenie zawodowe. Planując rozpoczęcie kształcenia zawodowego trzeba wziąć pod uwagę, ilu absolwentów szkół w danym zawodzie rocznie trafia na rynek pracy, jakie jest na nich zapotrzebowanie i gdzie można znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Pamiętajmy, że na rynku pracy, podobnie jak w każdym obszarze, istnieje moda – tu na określone kierunki. Obecnie od lat na szczycie w hierarchii najmodniejszych prym wiodą zawody informatyczne i pokrewne. Niemniej, jeżeli planujemy od początku zająć się własną działalnością, powinniśmy postawić na związany z nią kierunek kształcenia.

Planowanie kariery zawodowej to zatem nie tylko koncentrowanie się na tym, jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. To przede wszystkim działania w kierunku uniknięcia przykrej konstatacji po latach pracy, że w zasadzie to, co robimy, interesuje nas raczej średnio i wykonujemy wszystko wprawdzie rzetelnie, ale bez zaangażowania lub wręcz z niechęcią. Tymczasem im dłużej pracujemy, tym trudniej podjąć decyzję o zmianie zawodu.

Jak wybrać szkołę

Mając maturę liceum ogólnokształcącego jesteśmy wciąż bez zawodu. Z różnych powodów nie wybieramy się tymczasem na studia, ale chcemy szybko zdobyć interesujący nas zawód i zacząć w nim pracować. Albo skończyliśmy technikum i wprawdzie zawód posiadamy, ale chcemy uzyskać dodatkowe kwalifikacje, poszerzające nasze uprawnienia, bądź zdobyć nowe.

Pomogą w tym szkoły policealne TEB Edukacja. Funkcjonują one w całej Polsce i zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. nr 95, poz. 425, tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 4). Szkoły te są zarejestrowane we właściwych organach administracji samorządowej i publicznej.

Jeżeli natomiast musimy uzupełnić średnie wykształcenie, możemy zrobić to w jednym z liceów TEB Edukacja dla dorosłych.

Szkoły policealne TEB kształcą w wielu dziedzinach, w zależności od miasta. Szkoły policealne w Olsztynie oferują naukę bezpłatną na następujących kierunkach:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Asystentka stomatologiczna z elementami implantologii
 • Florystyka i bukieciarstwo
 • Higienistka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca z masażem Shantala
 • Produkcja filmowa i telewizyjna
 • Technik administracji – zarządzanie biurem
 • Technik BHP
 • Technik masażysta z elementami fizjoterapii
 • Technik realizacji nagrań
 • Technik usług kosmetycznych z certyfikatem Bielenda Professional
 • Terapeuta zajęciowy z arteterapią.

Oprócz tego można kształcić się na kierunkach płatnych. Wśród nich są m.in. kierunki informatyczne (programowanie, e-commerce, specjalista ds. mediów społecznościowych, grafika komputerowa), kosmetyczne, dietetyczne, medyczne, stomatologiczne i wiele innych.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Szkoły TEB dysponują profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Nauka odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Obecnie, w okresie pandemii, istnieje możliwość nauki częściowo zdalnej; sytuacja jest dynamiczna i wskazany jest wcześniejszy kontakt ze szkołą w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie.

Wiedzę przekazuje kadra doświadczonych nauczycieli, w tym akademickich, a także pedagogów, trenerów i praktyków, pracujących na co dzień w nauczanych zawodach, między innymi w bankach, urzędach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych, firmach komputerowych, itp.

Po ukończeniu nauki absolwent, który przystąpi do zewnętrznego egzaminu zawodowego i złoży go z pozytywnym wynikiem, otrzymuje państwowy dyplom technika w danym zawodzie.

REKLAMA

opublikowano: 2021-03-18, © materiał zewnętrzny,

178

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. materiał zewnętrzny