Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Jesteś tu: strona główna < Oświata <

Reszel - Oświata

Program "Umiem pływać" w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego rozwoju bardzo licznej grupie dzieci. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

W naszej szkole w programie współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie wzięła udział 30 - osobowa grupa uczniów klas III. Koordynatorem programu był pan Andrzej Adamiak.

Główne cele projektu:

  • •upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • •nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • •profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • •zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • •efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • •wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • •edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia ruchowe w wodzie pełnią wiele pożytecznych funkcji: pozwalają korygować niewłaściwą postawę,wzmacniają i odbudowują poszczególne grupy mięśniowe, poprawiają ogólną kondycję i wydolność organizmu.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania dały naszym uczniom możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania oraz okazję do rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęcano uczniów do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażano do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Posiadanie umiejętności pływania jest skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia . Podczas realizacji projektu instruktorzy zwracali szczególną uwagę na podnoszenie wśród uczestników świadomości zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z akwenów wodnych.

REKLAMA

opublikowano: 2017-06-16, © Małgorzata Maksymiuk.,

1975

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.
fot. Małgorzata Maksymiuk.