Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Projekt „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” został zakończony

Od września 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym w Reszlu realizowany był Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod hasłem „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” Celem projektu był wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej, poprzez wykorzystanie 14 wolnych miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu oraz wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

W ramach projektu 110 dzieci z przedszkola wzięło udział w różnorodnych zajęciach z języka angielskiego, zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych, konstrukcyjno-kreatywnych, konstrukcyjnych z robotyką oraz logopedycznych i otrzymało zaświadczenia o podwyższeniu swoich umiejętności. W każdej grupie przedszkolnej odbyły się pokazy ,,Fizyki dla Smyka’”, a także warsztaty sensoryczne dla najmłodszych przedszkolaków. Rodzice dzieci wzięli udział w warsztatach z psychologiem: "Jak wspólnie spędzać czas wolny z dzieckiem?" oraz "Jak motywować dzieci w wieku przedszkolnym do rozwijania swoich kompetencji".

Projekt w założeniach miał trwać do końca czerwca 2020 roku, jednak ze względu na pandemię i zawieszeniu zajęć w połowie marca, został przedłużony do grudnia 2020 roku. Niestety, nie odbyły się również wszystkie zaplanowane wycieczki, spektakle teatralne i koncerty muzyczne.

Z powstałych oszczędności zostały zakupione dodatkowe pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków na sumę 63 980 zł.

Do każdej sali przedszkolnej zakupiono ekran dotykowe 65 , łącznie 4 ekrany, gry, zabawki, różnego rodzaju klocki tematyczne, instrumenty muzyczne, 10 tabletów, pomoce logopedyczne, gry dydaktyczne do języka angielskiego, zestawy konstrukcyjne. Wszystkie te pomoce z pewnością uatrakcyjnią zajęcia i umilą pobyt dzieciom w przedszkolu.

REKLAMA

opublikowano: 2021-01-27, © Danuta Baten.,

319

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.
%s
fot. Danuta Baten.