Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Kierunki_kształcenia

Propozycja naboru na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

 1. Liceum ogólnokształcące o profilu pożarniczo-ratowniczym, przedmioty rozszerzone – biologia, język angielski –70 pkt. Nabór – w-f
 2. Liceum ogólnokształcące o profilu sportowym (piłka ręczna) – biologia, geografia –70 pkt. Nabór – w-f
 3. Technik technologii drewna, przedmioty rozszerzone - geografia–60 pkt. Nabór - technika
 4. Technik informatyk e-sport, przedmioty rozszerzone - informatyka –60 pkt. Nabór - informatyka
 5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, przedmioty rozszerzone - wos –60 pkt. Nabór - informatyka
 6. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, przedmioty rozszerzone - wos –60 pkt. Nabór - geografia
 7. Technik architektury krajobrazu, przedmioty rozszerzone - biologia –60 pkt. Nabór - biologia
 8. Branżowa Szkoła I stopnia – stolarz renowacja mebli –20 pkt.
 9. Branżowa Szkoła II stopnia -technik technologii drewna Nabór – wiedza o społeczeństwie

Przedmioty, które będą brane pod uwagę przy naborze do klas pierwszych

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski (lub język nauczany w szkole podstawowej)

REKLAMA

opublikowano: 2020-02-27, © Zespół Szkół w Reszlu,

1590

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA