Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.

Restauracja Rycerska

Reszel - Kierunki_kształcenia

Propozycja naboru na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

 1. Liceum ogólnokształcące
  - klasa ogólna
  - klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego
 2. Technik technologii drewna
 3. Technik informatyk (e-sport)
 4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 6. Technik architektury krajobrazu
 7. Branżowa Szkoła I stopnia
  - klasa stolarska
  - klasa wielozawodowa
 8. Branżowa Szkoła II stopnia
  -technik technologii drewna
Od 17 maja rozpoczynamy rekrutację

REKLAMA

opublikowano: 2021-02-16, © Zespół Szkół w Reszlu,

4043

Komentarze

Czy można dalej się dostać do Technikum na poligrafie i grafikę cyfrową̣ lub na architekture krajobrazu czy jest to już nie możliwe?

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Krzysztof Majcher