Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Śladami kętrzyńskich Żydów

Jaki był kętrzyński Żyd? To pytanie przyświecało uczestnikom questu ulicznego po Kętrzynie, na który udali się uczniowie klasy I TI/TAK w towarzystwie znakomitego historyka, Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego p. Tadeusza Korowaja.

Przechadzka z zagadką w tle przeniosła nas do przełomu wieków i z pomocą ogromnej ilości faktów podawanych co chwila przez naszego przewodnika, pozwoliła poznać przedwojennych mieszkańców miasta i ich zajęcia, wygląd ulic, przybliżyć wiele zdarzeń aż do lat 70-tych. I mimo iż tematem przewodnim była ludność żydowska, której nazwiska 100 lat temu widniały nad większością kętrzyńskich sklepów, uczniowie poznali o wiele większy wycinek z życia miasta obejmujący m.in. styczeń 1945 r. czy losy wypędzonej ludności niemieckiej.

Odwiedziliśmy najstarsze groby na kętrzyńskim cmentarzu (najstarszy zachowany z 1898r. należy do prof. Claussena –nauczyciela Królewskiego Gimnazjum Księcia Albrechta). Zobaczyliśmy pamiątkowątablicę ufundowaną przez byłych mieszkańców miasta na zbiorowej mogile pomordowanych po wejściu wojsk sowieckich. Obejrzeliśmy kamienice należące niegdyś do kętrzyńskich Żydów, pierwszą synagogę zachowaną do dziś oraz miejsce po drugiej, która spłonęła w „noc kryształową”.

Pod ogromnym wrażeniem wiedzy p. Korowaja, podanych faktów, nazwisk i dat, które padły podczas spaceru, wróciliśmy niezwykle zadowoleni z wdzięcznością, iż mieliśmy okazję przenieść się do czasu, gdy Kętrzyn przeżywał swój największy rozkwit i otrzymał dzisiejszy układ przestrzenny. To była niezapomniana lekcja historii.

REKLAMA

opublikowano: 2020-09-24, © Julita Woźniakowska,

1054

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska
%s
fot. Julita Woźniakowska