Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.

Reszel - Informacje i wydarzenia

Spełnione marzenia -otwarcie budynku Komisariatu Policji w Reszlu

Zamianę warunków pracy reszelskiej Policji planowano od dawna. Po opuszczeniu starej siedziby przy ul Kolejowej Komisariat Policji przeniesiono do centrum miasta do dzierżawionych pomieszczeń. Warunki pracy Policjantów, ale także interesantów - mieszkańców Gminy Reszel posiadały wiele do życzenia.

Marzenia jednak spełniają się. W grudniu 2006 r. Burmistrz Reszla przekazał działkę położoną przy ul. Kolejowej 19a w Reszlu pod budowę nowego komisariatu. W dniu 18 czerwca 2010r. rozpoczęły się prace budowlane. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET z Olsztyna. Prace zostały wykonane w terminie. Budowa nowego komisariatu w 85 % pokryta została z Funduszu Norweskiego, natomiast 15% to wkład finansowy Policji. Komisariat wyposażony został całkowicie w nowy sprzęt biurowy, łączności i informatyki oraz sprzęt techniki policyjnej. W komisariacie stworzono „niebieski pokój” do przesłuchań dzieci. Policjanci mają do dyspozycji pomieszczenie socjalne, łazienki z natryskiem. Za komisariatem wybudowane zostały nowe garaże oraz kojce dla psów służbowych. Nowy komisariat całkowicie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek stylem i architekturą wpisał się doskonale w krajobraz średniowiecznego Reszla.

27 października 2011r. punktualnie o godzinie 12.00 dokonano uroczystego otwarcia budynku Komisariatu Policji w Reszlu. Na uroczystość przybyli: Komendant Wojewódzki Policji w Olszynie insp. Sławomir Mierzwa, Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski, Komendant Komisariatu Policji w Reszlu podinsp. Andrzej Żyżyk, Starosta Kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie płk SG Andrzej Rytwiński, Komendant Warmińsko Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie płk SG Jarosław Kowalkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie bryg. Zbigniew Borys, przedstawiciel wykonawcy obiektu, samorządowcy, emerytowani Policjanci i mieszkańcy Reszla.

Nową placówkę poświęcił Proboszcz parafii świętych Piotra i Pawła w Reszlu ksiądz prałat Dyzma Wyrostek. Przecięcie wstęgi i otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Reszlu dokonali Komendanci Policji Sławomir Mierzwa, Wiesław Skudelski, Andrzej Żyżyk, Starosta Tadeusz Mordasiewicz, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski. W prezencie od Starosty Policjanci otrzymali nowe latarki do służby a od Burmistrza Reszla urządzenie do badania stanu trzeźwości alcoblow.

Licznie zaproszeni goście, funkcjonariusze policji i emerytowani policjanci zwiedzili nową, odpowiadającą standardom XXI wieku placówkę i wpisali się do księgi pamiątkowej.

REKLAMA

opublikowano: 2011-10-27, © Mirosław Bogdanowicz,

1143

Komentarze

Oczywiście musiało być poświęcone...

Oczywiście bez księdza nic nie mozna otworzyć...

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel
fot. Archiwum UG Reszel