Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: "Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje."

Reszel - Inne zabytki Reszla

Święta Lipka

W odległości 6 km od Reszla w Świętej Lipce znajduje się niezwykły obiekt zabytkowy - Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP.

Jeden z najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru.

W kościele znajdują się niezwykłe organy zbudowane w latach 1719-1721 przez Jana Josue Mosengela. Na wieżyczkach organów umieszczone są rzeźby przedstawiające aniołów grających na różnych instrumentach i poruszających się podczas koncertów.

Prezentacje organów podczas przepięknych koncertów odbywają się wg harmonogramu:

w sezonie letnim od maja do września:

Niedziele i święta: 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30
Dni powszednie: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

w kwietniu i październiku:

Niedziele i święta: 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, (w kwietniu dodatkowo o 16.30)
Dni powszednie: 10.00, 12.00, 14.00

W kwietniu i październiku prezentacje organowe o innych godzinach niż w harmonogramie oraz w sezonie zimowym odbywają się wyłącznie na życzenie gości po złożeniu ofiary w wysokości co najmniej 100 zł.

W sezonie turystycznym corocznie odbywają się Świętolipskie Wieczory Muzyczne. W roku 2007 odbyła się XIX już edycja.

XXI ŚWIĘTOLIPSKIE WIECZORY MUZYCZNE 2009

Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce Koncerty odbywają się w piątki od 3 lipca do 28 sierpnia o godz. 20.00. Bilety do nabycia przy wejściu do Bazyliki na godzinę przed koncertem.

PROGRAM

Serwis internetowy Świętej Lipki www.swieta-lipka.pl

REKLAMA

opublikowano: 2005-10-09, © Krzysztof Majcher,

7953

Komentarze

Nie podoba mi się tablica przydrożna pomiędzy Reszlem a Świętą Lipką informująca o rzekomej granicy pomiędzy Warmią a Mazurami. Pomijając już eufemizm, dzięki któremu autorzy napisu unikają nazwy Prusy, to należy stwierdzić, że określenie granic Warmii jest niewłaściwe. Co prawda, W ZASADZIE (jak pisze prof. Achremczyk), granice Warmii pokrywają się z granicami dawnej domeny biskupiej, to tutaj występuje wyjątek od tej reguły, bowiem w roku 1636 teren świętolipskiej parafii (wykupiony wcześniej przez S. Sadorskiego) został włączony do Kapituły Warmińskiej (prof. Andreas Kossert). Oprócz tego - w opinii zarówno Niemców, jak i Polaków - niewarmiński teren obecnego powiatu kętrzyńskiego nigdy nie był traktowany jako Mazury.

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

Sanktuarium w Świętej Lipce
fot. Krzysztof Majcher
Sanktuarium w Świętej Lipce
fot. Krzysztof Majcher
Święta Lipka
fot. Krzysztof Majcher
Święta Lipka
fot. Krzysztof Majcher
Święta Lipka
Bazylika p.w. NMP w Świętej Lipce
fot. Krzysztof Majcher
Bazylika p.w. NMP w Świętej Lipce