Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy zbyt długo złota jesień trzyma nagle przyjdzie zima

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,
Od 19 października 2020 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu rozpocznie się nauczanie hybrydowe czyli jednocześnie będzie odbywało się nauczanie zdalne i stacjonarne. Postępować będziemy zgodnie wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i personelu szkoły wszystkie wizyty rodziców i osób postronnych mają być wcześniej telefonicznie umówione z Sekretariatem Szkoły. Wejście do obiektów szkolnych przez osoby postronne jest zakazany.

Internat Zespół Szkół będzie pracował zgodnie z normalnym planem pracy. Wszelkie pytania w sprawie internatu proszę kierować do koordynatora internatu pani Magdaleny Kuleszo.

Klasy maturalne przez cały czas nauczania hybrydowego będą miały zajęcia stacjonarne. Klasy młodsze będą pracowały na przemian, jeden tydzień stacjonarnie a następny zdalnie, zgodnie z grafikiem podanym na stronie szkoły. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawców będą obywać się zgodnie z planem.

Po analizie problemów jakie pojawiły w się w ubiegłym roku szkolnym w trakcie nauczania on-line zostały podjęte następujące decyzje. Uczniowie mają mięć kamerki włączone przez cały czas trwania lekcji i podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia.

Obecności i nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych zaznaczane będą w systemie stacjonarnym. Obecność uczniów na lekcjach on-line jest obowiązkowa. Lekcje zdalne trwać będą 40 minut.

Szanowni Państwo, Przejście do pracy hybrydowej Szkoły będzie wymagało wielu wysiłku od nauczycieli, rodziców i uczniów. Proszę Państwa o współpracę i wparcie działań Szkoły w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Jeżeli nie macie Państwo komputerów z kamerkami to wypożyczone zostaną Wam na czas nauczania zdalnego laptopy. Pytania proszę przesyłać na pocztę w dzienniku elektronicznym.

Życzę zdrowia i spokoju.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Waldemar Mieszkowski

REKLAMA

opublikowano: 2020-10-17, © Waldemar Mieszkowski,

712

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA