Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Szkoła Podstawowa numer 3 w Reszlu współorganizatorem II Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III

Z przyjemnością informujemy, że po raz drugi nasza szkoła współorganizowała konkurs uczniom klas III z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Organizatorem II Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Reszlu. Koordynatorkami Konkursu są Krystyna Bujnowska oraz Joanna Piskosz -nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego.

Konkurs ma na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Konkurs miał na celu uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasad ochrony przyrody oraz kształtowała umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów. Konkurs kształtował wśród uczestników własne "ja" w harmonii ze środowiskiem.

Do etapu regionalnego zostało zakwalifikowanych 50 uczniów klas III z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego, spośród 179 uczestników w eliminacjach szkolnych. 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00 odbył się online finał II Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III.

Z naszej szkoły do etapu regionalnego zakwalifikowało się troje uczniów. Najlepszy wynik w szkole uzyskała Małgorzata Bogusz z klasy 3b, kolejno Mateusz Płotast z 3b oraz Natalia Bober z 3a. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Dziękujemy sponsorom za atrakcyjne nagrody, a uczniom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników. Sponsorami konkursu byli: Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Srokowo, MAC Edukacja, Nowa Era, Lego Education, Urząd Gminy w Reszlu. To dzięki zaangażowaniu wielu osób impreza może się odbywać cyklicznie z atrakcyjnymi nagrodami.

Organizatorki konkursu:
Krystyna Bujnowska
Joanna Piskosz

REKLAMA

opublikowano: 2021-05-27, © Krystyna Bujnowska,

556

ostatnie artykuły z tego działu:

Małgorzata Bogusz
 fot.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
Małgorzata Bogusz
Mateusz Płotast
 fot.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
Mateusz Płotast
Natalia Bober fot.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
Natalia Bober