Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeżeli w św. Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy zima czasy swe przedłuży.

Restauracja Rycerska

Reszel - Ekozespoły - historia

Tropem codziennych zakupów

Pod takim hasłem odbyły się 28 kwietnia 2006 r. obchody "Dnia Ziemi 2006" w Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

Na uroczystość zaproszono Władze Reszla, Kierowników Centrów Edukacji Ekologicznej, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Reszlu, Kierownika GASiS w Reszlu, Sponsorów i inne Osoby wspierające działania ekologiczne podejmowane przez Gimnazjum w Reszlu.

Niestety w uroczystości wzięli tylko udział bardzo nieliczni z zaproszonych Gości: Pan Tadeusz Żegis, przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu, Pan Wojciech Ogłuszka, prezes ZUK w Reszlu, pani Teresa Wicińska, redaktor Gazety Reszelskiej oraz Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum.

Tytuł imprezy jest związany z realizacją przez szkolny ekozespół od października 2005 r. autorskiego projektu "Tropem codziennych zakupów". W ramach tego projektu uczniowie podejmowali wiele różnorodnych działań w szkole i w środowisku lokalnym. Oto najistotniejsze z nich:

  • Zakup materiału i uszycie toreb lnianych,
  • opracowanie ankiet i ankietowanie uczniów i dorosłych mieszkańców reszla nt. preferencji konsumenckich, stosowanych opakowań i ekologicznej żywności,
  • badanie produktów żywnościowych w lokalnym supermarkecie,
  • sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań,
  • przeprowadzenie zajęć dla dzieci z przedszkola "słoneczko" w reszlu nt. zdrowej żywności,
  • zajęcia dla uczniów gimnazjum z panią Anną Baran, powiatowym rzecznikiem konsumentów z Kętrzyna,
  • zajęcia dla uczniów gimnazjum z Panią Katarzyną Czyrską, pielęgniarką szkolną
  • przeprowadzenie szkolnych konkursów nt. zdrowej żywności i ekologicznych opakowań.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez uczniów koła ekologicznego "Ekozespoły" można było dowiedzieć się podczas prezentacji multimedialnej "Realizacja projektu Tropem codziennych zakupów". Zapoznać się z tym, co udało się zrobić i jakie są plany na przyszłość. A także zaczerpnąć informacji na temat składników pokarmowych naszej diety, przekonać się czy odżywiamy się racjonalnie i dowiedzieć się, co robić, aby to co jemy pomagało a nie szkodziło. O tym wszystkim mówiła uczennica klasy III, Paulina Pieniak podczas prezentacji multimedialnej "Czy wiesz, co jesz?.

Najistotniejszym jednak punktem tej imprezy był konkurs klasowy (grupowy) pt. "Nasze potrawy ze zdrowej żywności", polegający na przygotowaniu i prezentacji dań sporządzonych z ekologicznych produktów. W konkursie wzięło udział 8 grup. Komisja konkursowa, składająca się z obecnych zaproszonych Gości oraz Dyrekcji Szkoły, dokonała oceny wszystkich potraw i stoisk. Każdy członek jury degustując potrawy, wypełniał niezależnie kartę oceny i przyznawał punkty. Następnie przewodnicząca komisji, Pani Barbara Maciukiewicz, dokonała zsumowania punktów i ogłosiła wszystkim zgromadzonym wyniki:

    I miejsce - koło ekologiczne "Ekozespoły" II miejsce - klasa II a i III b III miejsce - klasa Ie

Grupy, którym przyznano I, II i III miejsce pojadą w maju na wycieczkę edukacyjno - ekologiczną. Miejsce wycieczki niech pozostanie niespodzianką. Pozostałe klasy uczestniczące otrzymały dyplomy i "słodkie" upominki.

Prezentacje wszystkich klas były interesujące, "smakowite" i zachęcające do skosztowania tego, co zostało przygotowane. Inwencja twórcza naszych uczniów, zdolności wykonania przez nich potraw i sztuka prezentacji tego wszystkiego naprawdę zasługiwała na uwagę i pochwałę.

W związku z realizacją projektu "Tropem codziennych zakupów" ogłoszono wiele konkursów: na ulotkę, hasło, prezentację multimedialną nt. zdrowej żywności i ekologicznych zakupów. I właśnie ten uroczyste obchody "Dnia Ziemi" były okazją do wręczenia nagród najbardziej wyróżniającym się w konkursach. Uczniowie nagrodzeni otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, płyty CD oraz torby lniane, szyte w ramach projektu.

Podczas uroczystości mogliśmy obejrzeć inscenizację pt. "Wysypisko" w wykonaniu uczniów gimnazjum, przygotowywanych przez Panią Annę Rudź. A także występy zespołu tanecznego, prowadzonego przez Panią Annę Szewczyk.

Projekt, którego podsumowanie miało miejsce podczas odchodów "Dnia Ziemi" był sponsorowany i wspierany przez:
Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku, Aptekę "Pod Orłem", Piekarnię Ewa Pyrek, Firmę Młynomag, Firmę Romix, Mebelplast, Firmę www.specnet.pl

REKLAMA

opublikowano: 2006-04-30, © Elżbieta Majcher.,

4382

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Elżbieta Majcher.
prezentacja dań ekologicznych
%s
fot. Elżbieta Majcher.
I miejsce w konkursie "Nasze potrawy ze zdrowej żywności"
%s
fot. Elżbieta Majcher.
prezentacja dań
%s
fot. Elżbieta Majcher.
Jury podczas oceny potraw
%s
fot. Elżbieta Majcher.
prezentacja działań projektu "Tropem codziennych zakupów"
%s
fot. Elżbieta Majcher.
Inscenizacja "Wysypisko"
%s
fot. Elżbieta Majcher.
wręczenie nagród w konkursach