Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeżeli w św. Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy zima czasy swe przedłuży.

Restauracja Rycerska

Reszel - ciekawostki historyczne

Tylko projekt kończymy a nie działania...

Odbyte, 26 listopada w reszelskim gimnazjum, spotkanie, zakończyło projekt „Ocalmy od zapomnienia – mówiona historia Reszla i jego mieszkańców”, realizowany z Programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie.

Pokazaliśmy nagrania filmowe najciekawszych fragmentów ze spotkań z mieszkańcami, których życie i praca od wielu lat związana jest z naszym miastem i okolicą.

Bohaterami filmów byli: panie Alfreda Kułak i Klara Tiutiurska oraz panowie: Beno Kaczyński i Eugeniusz Ciepłucha.

Mając na celu uratowanie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji regionu, zamierzamy kontynuować spotkania z najstarszymi mieszkańcami Reszla i okolicy po to, żeby nadal poznawać historię naszej małej ojczyzny zapisaną w pamięci ludzi.

Na spotkaniu 26 listopada, zaprezentowaliśmy także interesującą wystawę zdjęć pokazujących nasze miasto w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.

Większość zdjęć nigdy wcześniej nie była publikowana. Pochodzą ze zbiorów pana Józefa Spiczko, Stanisława Gołaszewskiego, Mariusza Czajkowskiego, Andrzeja Lewandowskiego, Barbary i Lesława Dębowskich oraz Jolanty Grzyb.

Wystawa prezentowana jest obecnie w Gimnazjum w Reszlu. Serdecznie zapraszamy.

Członkowie Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom stowarzyszenia zaangażowanym w realizację projektu, a w szczególności paniom: Annie Jankiewicz, Małgorzacie Chmarycz, Elżbiecie Marko, Annie Masiuk, Agnieszce Olszewskiej-Celej, Katarzynie Ślimak-Duda, Karolinie Duchnowskiej oraz panom: Jarosławowi Żyła, Waldemarowi Kaczorowskiemu, Robertowi Połubińskiemu, Robertowi Żukowskiemu, Lesławowi Dębowskiemu, Markowi Jankiewiczowi oraz Jarosławowi Pieniakowi.

Dziękuję także dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, Arturowi Galickiemu oraz dyrektorowi Gimnazjum, Edwardowi Szmulowi za życzliwość i wspieranie naszych pomysłów.

REKLAMA

opublikowano: 2014-12-01, © Jolanta Grzyb,

7595

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb