Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe

Restauracja Rycerska
Jesteś tu: strona główna < Dni Reszla <

Reszel - Dni Reszla

Uroczysta sesja z okazji 675 rocznicy nadania praw miejskich miastu Reszel

Sala reszelskiego zamku wypełniła się do ostatniego miejsca. Podniosłe wydarzenie rozpoczęło odczytanie aktu nadania praw miejskich przez Henryka Radomskiego i grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu. Obradom sesji przewodniczył zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Reszlu - Andrzej Kwiatkowski.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: Igor Hutnikiewicz - Dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Teresa Prokop – Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie, Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, Izabela Sikorska-Ulfik - Honorowy Obywatel Miasta Reszla, odznaczeni medalem honorowym „Zasłużonym - Reszel”, burmistrzowie z sąsiednich miast, delegacje z miast partnerskich Reszla: Jemnic (Czechy), Jaszun (Litwa) i Legden/Asbeck (Niemcy), duchowni kościołów rzymsko-katolickich i greckokatolickiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy zakładów produkcyjnych, instytucji kultury, prezesi spółek, prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gminy, kierownicy i pracownicy instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Legden i Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marek Janiszewski - Burmistrz Reszla. Przekazał zebranym rys historyczny Reszla, podkreślając zachodzące procesy urbanistyczne i społeczne na przestrzeni 675 lat istnienia miasta. Wskazał na prowadzone inwestycje na terenie gminy w roku bieżącym. Podziękował wszystkim tym, z którymi reszelski samorząd współpracuje. Szczególnie gorące słowa skierował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Mariana Podziewskiego, Marszałka - Jacka Protasa, Starosty Kętrzyńskiego – Tadeusza Mordasiewicza.

W dalszej części wystąpienia podkreślił rangę przynależności miasta do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Ciepłe słowa skierował do przybyłych delegacji z miast partnerskich, duchownych i wszystkich obecnych gości.

Z gorącymi życzeniami i listami gratulacyjnymi kierowanymi do władz samorządowych i mieszkańców Reszla wystąpili: I. Hutnikiewicz Dyrektor Departamentu Polityki Jakości, T. Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, Zofia Griaznova – Starosta Jaszun, Fridhelm Kleweken – Burmistrz Legden, Józef Karpiński - Burmistrz Rynu, Krzysztof Hećman – Burmistrz Kętrzyna.

W kolejnym punkcie Andrzej Kwiatkowski odczytał uchwały Rady Miejskiej w Reszlu podjęte w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Reszel następującym osobom: Marii Pier-Bohne, Alfonsowi Siemetzkiemu i Stanislavowi Brada oraz uchwałę o nadaniu medalu honorowego „Zasłużonym – Reszel” – Henrykowi Radomskiemu. Aktu wręczenia tytułów i dekoracji odznaką dokonał Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej – Andrzejem Kwiatkowskim.

W dalszej części sesji nastąpiło uroczyste podpisanie przez dyrektorów szkół porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Legden/Asbeck i Gimnazjum nr 1 w Reszlu. W dowód uznania za promocję miasta i gminy oraz zaangażowanie w realizację idei Cittaslow i szczególną dbałość o zachowanie dziedzictwa kulinarnego i tradycji Burmistrz Reszla uhonorował okolicznościowym grawertonem: Mirosławę Żybula – Wielogórską, Stanisława Pawłowskiego, Jana i Dariusza Trzczak i firmę „Młynomag” Myszkowska, Rezanko, Stępień SJ.

Na zakończenie uroczystej sesji z krótkim programem artystycznym wystąpił Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Reszelanie” oraz z koncertem jubileuszowym zespół muzyki dawnej „Pro Musica Antiqua” z Olsztyna pod kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego.

http://www.reportaz.info.pl/index.php?plik=container.php&id=306&act=all

REKLAMA

opublikowano: 2012-07-19, © Mirosław Bogdanowicz,

5883

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb
%s
fot. Jolanta Grzyb