Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

VII Dzie? Papieski w O?rodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu

„Jan Paweł II –Obrońca Godności Człowieka ” pod takim hasłem 16.X. 2007 r. wychowankowie Ośrodka obchodzili VII Dzień Papieski. Postać Wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II jest nam szczególnie bliska, ponieważ 18 .V. 2007 r. został Patronem naszej placówki, a na sztandarze widnieją słowa „Nie bój się, nie lękaj!. Wypłyń na głębię.”

Program uroczystości podzielony był na kilka części. W pierwszej częsci dzieci przedstawiły historię życia naszego patrona w montażu słowno –obrazkowym. Zaśpiewały ulubioną pieśń Papieża „Barkę”. Następnie wyjaśniono dzieciom przesłanie hasła przewodniego VII Dnia Papieskiego na podstawie encykliki Ewangelium Vite, a także wszyscy wysłuchali fragmentu homilii wygłoszonej na Westerplatte 12.VI.1987 r.

„Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku - na każdej z tych dróg - pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę „życia wiecznego”.

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić —dla siebie i dla innych.”. Znamienne słowa skłoniły uczestników do zadumy i refleksji.

Drugą część konkursową uroczystości poświęcono pracy zespołowej uczniów. Dzieci podzielono według grup wiekowych na 5 zespołów. Zadania do wykonania obejmowały: układanie puzzli(obrazków z życia Jana Pawła II), odnajdowania szczegółów, układania i czytania cytatów z książeczek „Perełki Papieskie”, nazywania insygniów papieskich, a także wyjaśnienia hasła widniejącego na sztandarze. Praca dzieci przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze, a uczniowie bardzo chętnie prezentowali swoje prace. Tradycyjnie, nie zabrakło na uroczystości „Papieskich kremówek”.

W trzeciej części wychowankowie obejrzeli zdjęcia z wycieczek patriotycznych „Śladami Jana Pawła II”. Wśród pamiątkowych zdjęć znalazły się zdjęcia z obchodów „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II realizowanego pod Honorowym Patronatem Józefa Kardynała Glempa –Prymasa Polski, które odbyły się 6.X.2007 r. w Wilamowie, gdzie dzieci swoją obecnością oddały hołd bohaterom uroczystości. Na wycieczkach uczestnicy kroczyli śladami Ojca Świętego miedzy innymi odwiedzili Westerplatte, Gdańsk, Warszawę, Gniezno i Licheń.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mamy takiego Patrona.

Prosimy Ojcze Święty opiekuj się nami!

Anna Ballo i Iwona Pesel

REKLAMA

opublikowano: 2007-10-27, © Anna Ballo,

2299

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
fot. Anna Ballo
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
fot. Anna Ballo
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
fot. Anna Ballo
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
fot. Anna Ballo
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
fot. Anna Ballo
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu
fot. Anna Ballo
VII Dzień Papieski w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Reszlu