Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje

Restauracja Rycerska

Reszel - ciekawostki historyczne

Wprowadzenie administracji w 1809 roku

Pierwsze wybory do rady miasta odbyły się 23 stycznia 1809 roku. Miasto liczyło wówczas 2 420 mieszkańców (razem z Burggase i Freiheit). Uprawnionych do głosowania było 279 osób. W wyborach nie mogli brać udziału urzędnicy magistratu, przestępcy i obywatele, których dochód był mniejszy niż 150 talarów.

Ustalono 4 okręgi wyborcze:

  1. stare miasto - 94 osoby uprawnione
  2. nowe miasto łącznie z przedmieściem królewieckim i Burggase - 83 uprawnione osoby
  3. ulica Rybna - 60 osób
  4. Freiheit - 42 osoby.

Sposób głosowania był następujący:

Określonego dnia (23.01.1809 r.) o godz. 11.00 w lokalach wyborczych zjawiali się kandydaci na radnych i wyborcy. Każdy z głosujących otrzymywał dwie kule: białą i czarną. Biała kula oznaczała aprobatę dla kandydata, czarna - jej brak. Głosujący wrzucał kulę, która wyrażała jego zdanie do jednego pojemnika, do drugiego zaś tę kulę, która mu pozostała. Inni wyborcy ani sam kandydat nie widzieli tego, czy zaakceptował danego kandydata na radnego, czy nie. Były to wybory tajne. W ten sam sposób oceniano każdego z kandydatów na radnych.

Po zakończeniu sprawdzano, których kul dany kandydat otrzymał więcej. Jeżeli białych było więcej - zostawał radnym. W wyborach 1809 roku wybrano 24 radnych i 8 zastępców. Po kilku latach liczbę radnych zmniejszono do 12.

Radni spotykali się w mieszkaniu burmistrza. Burmistrz dostawał za to pewną sumę pieniędzy. *)

*) - Erwin Poschman - "Powiat Reszel" (Der Kreis Rößel) - tłumaczenie Bożena Lachowicz - Grzyb

REKLAMA

opublikowano: 2006-10-21, © Bożena Lachowicz-Grzyb,

2095

Komentarze

W wyborach Samorządowych w 2006 r. o 15 mandatów do Rady Miejskiej ubiegać się będzie 54 kandydatów w ośmiu okręgach wyborczych.

Do Rady Powiatowej w Ketrzynie spośród 205 kandydatów z całego powiatu kętrzyńskiego z Gminy Reszel kandyduje ponad 20 osób.

Na Burmistrza Reszla kandydują trzy osoby.

Aby wziąć udział w tych wyborach należy mieć ukończone 18 lat i nie potrzeba 150 talarów dochodu.

Własnie minęła 200-setna Rocznica tego wydarzenia. Szkoda,ze przeszła bez echa. To doskonały element promocji naszego Średniowiecznego Grodu. Z tej okazji składam wszystkim Radnym najserdeczniejsze życzenia. Jednocześnie wydaje się celowym wydania kalendarium zwiazanego z naszym miastem

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA