Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe.

Jesteś tu: strona główna < Oświata <

Reszel - Oświata

Wspomaganie Uczniów w Wyborze Zawodu - konferencja

6 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu odbyła się konferencja w ramach Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, którego najważniejszymi celami są: wspieranie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, włączanie pracodawców i organów prowadzących szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu.

W roku szkolnym 2017/2018 programem zostały objęte powiaty: olsztyński, kętrzyński, ełcki i elbląski, a jego odbiorcami są uczniowie II i III klas gimnazjalnych.

Podczas wtorkowej konferencji, którą poprzedził występ dziecięcego zespołu folklorystycznego „MALI RESZELANIE”, działającego przy naszej szkole, głos zabrali obecni na spotkaniu:

  • Warmińsko – Mazurki Kurator Oświaty – p. Krzysztof Marek Nowacki;
  • Burmistrz Miasta Reszla – p. Marek Janiszewski;
  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – p. Grzegorz Prokop;
  • Prodziekan do Spraw Studenckich Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – p. dr Jerzy Domański;
  • Prezes Zarządu REMA S.A. w Reszlu – p. Stefan Kołakowski;
  • Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki przy Kuratorium Oświaty w Olsztynie – p. Barbara Antczak;
  • Koordynator Powiatowego Programu „Laboratorium”, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu – p. Edward Szmul.

Uczniowie zapoznali się z sytuacją na rynku pracy w powiecie kętrzyńskim, z oczekiwaniami pracodawców względem przyszłych pracowników, poznali ofertę współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych UW-M w Olsztynie.

Tego dnia gościliśmy również w szkole Starostę Powiatu Kętrzyn – p. Jarosława Pieniaka, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie – p. Renatę Marię Iłeczko, Sekretarza Gminy Barciany – p. Annę Tereszko oraz przedstawicieli firm z powiatu kętrzyńskiego uczestniczących w projekcie.

Na koniec spotkania jego uczestnicy obejrzeli prezentację z wycieczki zawodoznawczej uczniów Szkoły Podstawowej w Łankiejmach.

REKLAMA

opublikowano: 2018-03-08, © Agnieszka Żyła,

2449

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła