Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeżeli w św. Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy zima czasy swe przedłuży.

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Reszel

Celem projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego" jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób powyżej 25 r. ż. z obszaru województw pomorskiego warmińsko-mazurskiego i podlaskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora.

Zakupiony sprzęt komputerowy po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół lub ośrodków kształcenia nauczycieli na terenie gminy.

Szkolenia dla mieszkańców Gminy Reszel

- tematy do wyboru:

  • •Rodzic w Internecie
  • •Mój biznes w sieci
  • •Moje finanse i transakcje w sieci
  • •Działam w sieciach społecznościowych
  • •Tworzę własną stronę (blog)
  • •Rolnik w sieci
  • •Kultura w sieci

Szkolenia będą także udostępnione w wersji e-learning.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering.

Miejsce szkoleń:

1.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu,

  • - ul. B. Chrobrego 5a
- ul. M. Konopnickiej 2 

Czas kursu:12 godzin (2razy 6 godzin)

Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych.

Zapisy: telefonicznie: 897550037
adres email:: akcreszel@gmail.com

Projekt współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

REKLAMA

opublikowano: 2020-02-04, © Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu,

1660

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Organizatorzy