Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Zaszczytne wyróżnienia dla reszelskiej oświaty

15 października 2007 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzami było Kuratorium Oświaty w Olsztynie w osobach Jolanty Gregorczuk, warmińsko- mazurskiego Kuratora Oświaty i Janusza Samarow, wicekuratora.

Na uroczystość zostały zaproszone także osoby z reszelskiego środowiska nauczycielskiego, które otrzymały znaczące odznaczenia:

KRZYŻ ZASŁUGI

Ustanowiony w 1923 r.
”Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną”

Srebrny Krzyż zasługi otrzymali:

  • Wacław Konopnicki – emerytowany dyrektor Gimnazjum nr 1 w Reszlu
  • Marek Janiszewski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu

Brązowy Krzyż zasługi otrzymała:

  • Halina Bajorek – emerytowana wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

„Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli”

Medale KEN otrzymali:

  • Danuta Konopnicka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu
  • Krystyna Mogielnicka – Gimnazjum nr 1 w Reszlu
  • Elżbieta Majcher – Gimnazjum nr 1 w Reszlu
  • Teresa Hebda – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Leginach.

REKLAMA

opublikowano: 2007-10-17, © Krzysztof Majcher,

3968

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Wacław Konopnicki
Danuta Konopnicka
%s
fot. Wacław Konopnicki
Teresa Hebda
%s
fot. Elżbieta Majcher.
Marek Janiszewski
%s
fot. Wacław Konopnicki
Elżbieta Majcher
%s
fot. Wacław Konopnicki
Krystyna Mogielnicka
%s
fot. Wacław Konopnicki
Danuta Konopnicka, Teresa Hebda, Elżbieta Majcher
%s
fot. Elżbieta Majcher.
Halina Bajorek
%s
fot. Elżbieta Majcher.
Wacław Konopnicki