Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu Szkołą w Chmurze Microsoft!

Miło jest Nam poinformować, że otrzymaliśmy oficjalną informację od Manager Programu Microsoft dla Edukacji, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu otrzymał tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft.

Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną. Każdy uczeń i nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ma utworzone swoje szkolne konto w witrynie office.com.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły;

Dzięki temu dołączamy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft i zostaniemy wyróżnieni specjalnym certyfikatem oraz tabliczką: "Szkoła w Chmurze Microsoft". Tym samym otrzymujemy zaproszenie do światowych programów:

  • Microsoft InnovativeEducatorExpert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli).
  • Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół);
  • Microsoft Educator Centre (dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli);

Obecnie korzystamy już z wielu rozwiązań umożliwiających nam efektywniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania, nauczania i uczenia się. Mamy nadzieję, że aplikacje dostępne w ramach usług Office 365 będą pomocne w doskonaleniu umiejętności współpracy między uczniami, nauczycielami, kierownictwem i administracją szkoły.

Jesteśmy świadomi, że musimy pracować nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, tak potrzebnych we współczesnym świecie.

REKLAMA

opublikowano: 2020-10-15, © Adam Janiszewski,

235

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA