Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Zwycięzcy konkursów kuratoryjnych w SP3

Przyrodniczy, matematyczny, historyczny, polonistyczny, z języka angielskiego – w takich konkursach startowali uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym. Organizatorem tych zmagań jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W przygotowanie się do tychże konkursów zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele oraz rodzice wkładają dużo serca i wysiłku. Otrzymanie tytułu laureata oznacza również konkretne profity. Uczeń, któremu uda się ta sztuka otrzymuje "z urzędu" maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie szóstoklasisty. Wyjątek stanowi język angielski, kiedy to zdobycie tytułu laureata nie zwalnia z pisania sprawdzianu, ponieważ umiejętności z języka angielskiego nie są jeszcze sprawdzane, przynajmniej w tym roku szkolnym, na sprawdzianie po klasie szóstej.

W tym roku szkolnym tytuły laureata zdobyli:

  • Małgorzata Pieniak -tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
  • Igor Kuszczak- tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego

Tytuły finalisty zdobyli:

  • Łukasz Matejko- tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
  • Igor Kuszczak- tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie z Przyrody

Mamy zdolnych uczniów oraz nauczycieli, którzy chcą pracować i poświęcać swój czas na ich przygotowanie. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się Pani Jolancie Wasiluk oraz Zofii Krszynie - Dyczkowskiej.

REKLAMA

opublikowano: 2012-03-24, © Krystyna Bujnowska,

3707

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Organizatorzy
Igor Kuszczak
%s
fot. Organizatorzy
Łukasz Matejko
%s
fot. Organizatorzy
Małgorzata Pieniak