Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Styczeń, styczeń wszystko studzi – ziemię, bydło, ludzi

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

„LEKCJE Z TEMIDĄ” - CERTYFIKAT

Pod koniec maja, w czasie zdalnego nauczania, klasy szóste, siódme i ósme wzięły udział w ogólnopolskim programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości – „Lekcje z Temidą”.

To nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć, z wykorzystaniem aplikacji Teams, uczniowie kształtowali i umacniali szacunek do prawa, poznawali postawy proobywatelskie – informacje te pozyskiwali od prowadzących zajęcia adwokatów i radców prawnych. Dowiedzieli się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić, gdzie należy szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa,co należy robić, gdy jest się prześladowanym w szkole, zapoznali się z prawami konsumenta, poznali definicję stalkingu. Prowadzący przybliżyli uczniom fragmenty przepisów prawa, mówili o odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie.

Podsumowaniem warsztatów był quiz dotyczący prawa.

„Lekcje z Temidą” doskonale wpisały się w realizację doradztwa zawodowego w szkole. Przybliżyły uczniom wiadomości z zakresu prawa, które obywatele powinni zgłębiać już od najmłodszych lat.

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

REKLAMA

opublikowano: 2020-07-07, © Agnieszka Żyła,

450

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Agnieszka Żyła