Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy zbyt długo złota jesień trzyma nagle przyjdzie zima

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

15 lat samorządu

Od 15 lat samorząd gminny realizuje liczne inwestycje służące lokalnej społeczności. Priorytetowym działaniem Gminy jest ciągły rozwój infrastruktury. Wybudowano już ok. 70 km sieci wodociągowej oraz ok. 16 km kanalizacji sanitarnej. W 2005 r złożony został wniosek do ZPORR na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Pilcu.

Budowa składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków

W 1995 roku Gmina Reszel oddała do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Zmodernizowane zostało główne ujęcie wody. Od 2000 r. Gmina posiada własne składowisko odpadów spełniające normy unijne w msc Worpławki. Opracowany został również system monitorowania składowiska.

Od 2001 r. Zakład Usług Komunalnych realizuje "Program selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów". Na terenie gminy rozstawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Od 2003 r. prowadzony jest program "EKO-SKLEP" mający na celu zagospodarowanie kartonu opakowaniowego i ograniczenie zużycia lekkich opakowań foliowych.

Modernizacja systemu uciepłownienia

W latach 1996 - 2002 nastąpiła trzyetapowa modernizacja systemu uciepłownienia Reszla. Zbudowana została ciepłownia zasilana gazem. Ciepło doprowadzone zostało do zespołu staromiejskiego oraz pozostałej części miasta. W wyniku budowy ciepłowni zasilanej gazem zlikwidowano 11 kotłowni lokalnych opalanych węglem.

Remont gotyckiego mostu

Poprawę komunikacji Gmina uzyskała oddając do eksploatacji most zabytkowy w ciągu ulicy Mazurskiej. Remont mostu gotyckiego rozpoczęto w m-cu lipcu 1993 r. Remont był realizowany ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Zarządu Dróg Powiatowych, Marszałka i Wojewody Warmińsko Mazurskiego i środków własnych. Zakończenie remontu mostu w 2000 r. spowodowało odciążenie ruchu kołowego na ulicach wojewódzkich a tym samym pozwoliło na krótszy i bezpieczny dojazd mieszkańców Reszla j ak też turystów do zabytkowej starówki.

Inwestor Roku 2003

W 2003 roku oddana została do użytku pełnowymiarowa hala sportowa przy Gimnazjum nr l w Reszlu, z której korzystają nie tylko uczniowie ale mieszkańcy Reszla. W otwarciu hali brał udział Honorowy Obywatel Reszla Kazimierz Górski - Trener Reprezentacji Polskiej w Piłce Nożnej w latach 1 970 - 76, autornajwiększychjej sukcesów.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu we wrześniu 2004 r. ogłosił konkurs "Inwestor Roku 2003" dla inwestycji dofinansowywanych ze środków z dopłat i gier liczbowych "Totalizatora Sportowego". W kategorii "Hale sportowe o wymiarze areny 44 x 22 m" I miejsce zajął Urząd Gminy w Reszlu.

Inne inwestycje

Kolejny element poprawy standardu życia mieszkańców Gminy przyniosła w 2000 r inwestycja Telekomunikacji Polskiej S.A. o wartości l ,5 min zł. poprzez zainstalowanie stacjonarnych telefonów.

W 2004 r adaptacja budynku przy ulicy Kolejowej 16 dała możliwość pozyskania 17 lokali mieszkaniowych. Pozwoliło to na przydział 12 mieszkań rodzinom znajdującym się w trudniej sytuacji mieszkaniowej. Pięć mieszkań przeznaczono do zbycia.

Nagrody i fundusze przedakcesyjne uzyskane przez Gminę na inwestycje proekologiczne

Działania Gminy dotyczące ochrony środowiska zostały zauważone i docenione dwukrotnie przez NFOSiGW, który w ramach konkursu pt. "Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"(200 1 r.) przyznał Gminie nagrodę w wys. 250.000 zł. oraz w konkursie "Moja Gmina w Europie"(2003 r.) nagrodę w wysokości 250.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację kolejnych inwestycji proekologicznych.

W 2004 Gmina zakończyła inwestycję budowy sieci wodociągowej o długości 20 km z 40 przyłączami dla msc Wola, Łężany Plenowo, Widryny . Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych i UE w ramach programu SAPARD. Równocześnie z tą inwestycją wykonana została ze środków własnych modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w msc Pilec i Wola.

Oświata

Gmina Reszel ma zracjonalizowaną sieć szkolną, dobrą bazę sportową ciągle ulepszaną (budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr l, bieżące remonty), bardzo dobrą kadrę kierowniczą i pedagogiczną. Trzy szkoły (Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu, Gimnazjum Nr l w Reszlu, Szkoła Podstawowa w Leginach) wyposażone są w pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Prowadzona jest nauka języków obcych. Reszel zawsze był ważnym ośrodkiem rozwoju oświaty.

Na terenie miasta swoją siedzibę ma Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, do 2004 r Zespół Szkół Zawodowych a od września 2005 Zespół Szkół im. Macieja Rataja dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Każdego dnia rozpoczyna naukę około 2.500 dzieci i młodzieży. Imponująca liczba jak na pięciotysięczne miasto.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Reszel

Powstał w 2000 roku z inicjatywy rodziców chłopców rocznik 1989. Największe osiągnięcia:

 • drugie, trzecie i piąte miejsca w Finałach Turnieju im. Marka Wielgusa o zasięgu ogólnopolskim,
 • mistrzostwo województwa żaków - 2002/2003,
 • czołowe miejsca w ogólnopolskich turniejach,
 • czterech zawodników uczestniczyło w mistrzostwach Świata Fox Kids Cup 2002 w Barcelonie w kadrze Polski,
 • czterech zawodników gra w reprezentacji województwa r. 1989,
 • trzech zawodników gra w reprezentacji województwa r. 1991 ,
 • trenermłodzikówjesttreneremreprezentacjiwojewództwar. 1989.

Piłka ręczna dziewcząt

Sekcja istnieje przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących od 1 988 roku. Z chwilą otwarcia hali sportowej powstały kolejne drużyny przy Sz.P Nr3 i Gimnazjum. Przez wiele lat dziewczęta z Reszla są na podium w mistrzostwach województwa szkół średnich. Siedmiokrotne medalistki mistrzostw Polski LZS szkół rolniczych. W 2002 roku powstał klub ULKS "Rolek" Reszel, który przez jeden sezon występował w II lidze.

Dziewczęta z ZSRiO w czerwcu 2005 r reprezentowały nasze województwo w półfinałach XXI Ogólnopolskich Igrzysk LZS Młodzieży Szkolnej i zdobyły srebrny medal. Piłkarki z Reszla od lat zajmuj ą czołowe lokaty w różnych rozgrywkach:

 • w roku szkolnym 2003/04 - III miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Średnich,
 • w sezonie 2002/2003 - dziewczęta wystąpiły w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo II Ligi Kobiet. W Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej brąz,
 • w 2001 roku - w Stargardzie Szczecińskim, zdobywają srebrne medale, rok szkolny 1999/2000 - Mistrzostwa Województwa Szkół Średnich - II miejsce oraz III miejsce w Lidze Międzywojewódzkiej Juniorek,
 • w 1999 roku Finały Igrzysk w Spale - IV miejsce,
 • w 1997 roku srebro,
 • w latach 1995 i 1993 złoto.

Warcaby

W latach 1990 - 2002 - czołowa sekcja warcabowa w Polsce w rozgrywkach młodzieżowych. Reprezentanci Reszla grali w mistrzostwach świata Kobiet, MŚ Juniorek i Juniorów, zdobywając wiele medali w kategoriach młodzieżowych. W latach 2001 i 2002 tytuły Drużynowych Mistrzów Polski Seniorów w warcabach klasycznych.

Piłka siatkowa chłopców

Istnieje przy ZSRiO. W przeszłości drużyna szkolna grała w lidze wojewódzkiej i III lidze.

Motocross

rozwija się dzięki zaangażowaniu Motoklubu Reszel. Na torze motocrosowym w parku odbywają się Ogólnopolskie Zawody Motocrosowe eliminacj e Mistrzostw Polski Strefy Północnej.

Kultura

W 2000 r Rada Miejska ustanowiła 12 lipca Świętem Miasta. Data ta wiąże się z nadaniem praw miej skich 12 lipca 1337 r.

Miejski Ośrodek Kultury

W okresie letnim Miejski Ośrodek Kultury organizuje cykl imprez plenerowych:

 • Reszelski Festiwal Piosenki - maj
 • "Dni Reszla" - lipiec

Stałe formy pracy MOK:

 1. Zespoły wokalno - instrumentalne,
 2. Formy wokalne- Studio wokalne,
 3. Zajęcia indywidualne Ogniska Muzycznego,
 4. Zajęcia rytmiki.

RAZEM: ilość osób uczestniczących w stałych formach pracy artystycznego ruchu amatorskiego - ( 204 osoby).

Inne działania realizowane przez MOK:

 • projekcje w kinie MOK Reszel (niedziele godz. 17.00),
 • lokalny miesięcznik "GAZETA RESZELSKA" do nabycia w kioskach i sklepach na terenie Reszla,
 • cykl 30 koncertów edukacyjnych (w roku szkolnym) w wykonaniu Filharmonii Narodowej.

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań służących upowszechnianiu kultury w formie praktycznej i teoretycznej.

Zespół Śpiewaczy "Reszelanie"

Zespół Śpiewaczy "Reszelanie" od 1986 r. reprezentuje Reszel w Polce i poza jej granicami. Liczne nagrody, wyróżnienia uplasowały Zespół w czołówce najlepszych w województwie. W 2001 roku Reszelanie występując wspólnie z Zespołem Tanecznym "Pompadryty" działającym przy ZSRiO zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie. W 2004 Reszelanie reprezentowali Województwo Warmińsko - Mazurskie na Ogólnopolskim Święcie Plonów w Spale. W tym samym roku Reszelanie i Pompadryty uczestniczyli w obchodach Dni Polskich w Normandii we Francji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu

Z dniem l stycznia 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna stała się samorządową instytucją kultury. MBP posiada trzy filie wiejskie: wPilcu, Klewnie i Świętej Lipce.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kształtowanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Reszel. Temu celowi służą liczne wystawy książek i imprezy biblioteczne (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wystawy malarskie, fotograficzne i inne). Od 2000 r. działa kawiarenka internetowa. Biblioteka Publiczna prowadzi serwis informacyjny dla gminy Reszel, na stronie www.reszel.bil-wm.pl.

Za swoją działalność Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dwukrotnie nagrodę Wojewody Olsztyńskiego, w 1993 i 1994 r., oraz wyróżnienie w konkursie bibliotek publicznych województwa olsztyńskiego w 1995 r. W 1998 r. Rada Miejska w Reszlu przyznała Bibliotece medal honorowy "Zasłużonym Reszel".

Miasta partnerskie

W 2002 roku Gmina Reszel podpisała umowę partnerską z austriacką gminą Raabs an der Thaya. Dwa lata później podpisana została kolejna umowa między gminą Reszel a gminą Jemnice w Czechach. Zawarcie umów dało początek do działań zainteresowanych stron co owocuje bezpośrednimi kontaktami. Odbyły się już dwa trójstronne spotkania młodzieży w Reszlu i w Raabs organizowane przez SKE "Brukselka" działający w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu.

Turystyka to nasza szansa

Gmina Reszel wyróżnia się bogatą historią i licznymi zabytkami (gotycki zamek biskupów warmińskich, gotycki most, spichlerz, mury obronne, gotycki kościół farny, kościół św. Jana Chrzciciela, klasycystyczne kolegium jezuickie, stara plebania, ratusz, baszta, barokowa bazylika w Świętej Lipce, pałac w Łężanach). W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zarejestrowane są 73 obiekty z terenumias tai gminy Reszel.

W 2002 r otwarty został w budynku Urzędu Gminy punkt informacji turystycznej. W mieście Hotel Kreatiy na Zamku i pensjonat Krysia działające całorocznie przyjmująpozostających tu na dłużej turystów. Dwa ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Dejnowa, Dom Pielgrzyma oraz nowo otwarty Hotel gwarantuj ą miejsca noclegowe w Świętej Lipce. Na terenie gminy funkcjonuje 8 gospodarstw agroturystycznych. Ze względu na położenie gminy wśród 7 jezior i szlaku wodnego (Mrągowo - Święta Lipka) umożliwiającego organizowanie spływów kajakowych w okresie letnim obserwuje się wzrost zainteresowania turystów tymi terenami.

Slow City -Międzynarodowa Sieć Miast

12 lipca 2004 doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Samorządem Województwa, Samorządem Gminnym i Stowarzyszeniem Kulturalnym "Zamek". Porozumienie ma na celu podjęcie długofalowych działań zmierzających do stworzenia w Reszlu miejsca przyjaznego i wyjątkowego dla mieszkańców i turystów, a w konsekwencji wejście Reszla do prestiżowej organizacji - Międzynarodowej Sieci Miast - Slow City. więcej o porozumieniu

REKLAMA

opublikowano: 2005-07-20, © Lucyna Macełko,

3975

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. reszel pl
Odbiór Stacji Uzdatniania Wody na Woli.
fot. reszel pl
Oczyszczalnia ścieków w Reszlu
Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum - Kazimierz Górski
fot. reszel pl
Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum - Kazimierz Górski
fot. reszel pl
Odbiór składowiska odpadów w Worpławkach
fot. reszel pl
"Reszelanie" i "Pompadryty" we Francji - obchody Dni Polskich 2004
fot. reszel pl
Burmistrzowie miast partnerskich przy tablicy w Raabs an der Thaya (Austria)
fot. Krzysztof Majcher
sala gimnastyczne na dzień przed otwarciem
fot. Krzysztof Majcher
Gotycki most po remoncie
fot. Krzysztof Majcher
Piłkarki ręczne z ZSRiO
fot. Krzysztof Majcher
Dni Reszla 2005