Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Prace badawczo rozwojowe - na czym polegają?

Prace badawczo rozwojowe – na czym to polega?

Pod terminem prace badawczo rozwojowe kryje się określenie działań, których celem jest ulepszanie i innowacja istniejących już produktów – na przykład leków, czy suplementów. Do tego terminu kwalifikują się jednak także te działania, które mają na celu wprowadzenie całkowicie nowych produktów i zastosowań. B+R to między innymi prowadzenie systematycznych badań i analiz teoretycznych oraz opracowywanie prototypowych projektów. Sumą działań jest doskonalenie techniki zarówno poprzez studia teoretyczne, jak i w następstwie badań empirycznych. W ich wyniku udoskonala się technologię, tworzą się nowe koncepcje oraz nowsze techniki wykorzystywania produktów. 

Prace badawczo rozwojowe – co nie podpada pod ten termin?

Wielu przedsiębiorców zakłada, że wszystkie czynności związane z badaniami, czy wprowadzaniem na rynek nowych rzeczy automatycznie mogą być uznawane za prace badawczo rozwojowe (a przy tym oczywiście odpowiednio gratyfikowane). Niestety, ale tak nie jest. Wprowadzania na rynek nowości, które jednak nie pociąga za sobą realnego technicznego lub naukowego postępu nie może być traktowane jako B+R. Ulepszanie programów i systemów komputerowych, chociaż niewątpliwie wpływa na poprawę ich działania, nie jest w żadnym razie pracą badawczo rozwojową. 

W naszym kraju od 2016 roku funkcjonuje rozbudowany system zachęt, który ma motywować przedsiębiorców do wykonywania badań rozwojowych. 

Czy wszystkie badania naukowe to B+R?

Wiele osób zastanawia się, czy badania naukowe można zakwalifikować jako prace badawczo–rozwojowe. Aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, należy zaznaczyć, że badania naukowe powinno się dzielić na trzy grupy:

  • podstawowe – prace rozwojowe prowadzone w celu zdobywania nowej wiedzy o faktach bez zastosowania komercyjnego
  • stosowane – podejmowane w celu zdobywania nowej wiedzy, która będzie stosowana w praktyce
  • przemysłowe – służą zdobywaniu wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych urządzeń i prototypów substancji

Pracami rozwojowo badawczymi można nazwać jedynie wykorzystywanie dostępnej wiedzy naukowej w celu tworzenia ulepszanych wersji różnych procesów, produktów i usług. Zawiera się w tym zarówno opracowywanie projektów pilotażowych i prototypów, jak i udoskonalanie techniczne produktów, które jeszcze nie posiadają całkowitego kształtu. 

Prace badawczo rozwojowe B+R są cenione ze względu na ich wkład w rozwój gospodarki. Dzięki nim właśnie bardzo często może dochodzić do odkrywania przełomowych dla społeczeństwa wynalazków. 

REKLAMA

opublikowano: 2021-01-06, © materiał zewnętrzny,

480

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

 fot. materiał zewnętrzny
fot. materiał zewnętrzny