Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Reszel na lidera

Rozmowa ze Zdzisławem Szypulskim, burmistrzem Reszla

  • - 15 rocznica odnowionego samorządu w wolnej Polsce to dobry czas na podsumowania. Czy jednym zdaniem da się powiedzieć czy Reszel dzięki temu stracił czy zyskał?
  • - Zyskał. Przykładem są zrealizowane inwestycje infrastrukturalne poprawiające jakość życia mieszkańców (oczyszczalnia ścieków, wysypisko komunalne, modernizacja systemu ogrzewania, nowe kilometry wodociągu i kanalizacji, modernizacje stacji uzdatniania wody, sala gimnastyczna, remonty budynków - na cele mieszkaniowe) ale również zauważalny wzrost aktywności społecznej na rzecz wspólnoty.
  • - Reszel został inwestorem roku 2004. Ten sukces zobowiązuje i wskazuje, że stajecie się liderem wśród gmin powiatu kętrzyńskiego.
  • - Tak - zdobyliśmy nagrodę za budowę sali gimnastycznej. Nie traktujemy tego wyróżnienia w kategorii rywalizacji, ale mamy satysfakcję z dobrze zrealizowanego zadania, które potwierdza, że było bardzo potrzebne.
  • - W ubiegłym roku pozyskaliście blisko 2 miliony złotych ze środków pomocowych. W tym roku planujecie sięgnięcie po kolejne 5. To połowa budżetu gminy!
  • - Pozyskujemy środki pomocowe, ponieważ one w decydujący sposób wpływają na realizację planowanych w budżecie inwestycji. Nie sposób ze skromnego budżetu realizować milionowych zadań. Nawet wkład własny wynoszący 25-30 % może być problemem. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości te proporcje się zmienią i gmina poniesie tylko koszty przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku. Oby tak było.
  • - Reszel zawsze kojarzył się z pięknym zamkiem i Świętą Lipką. Czy strategia promocji gminy będzie wskazywała kolejne elementy, z którymi warto kojarzyć gminę?
  • - Oczywiście, szukamy kolejnych elementów, które będą kojarzone z gminą. Mogą to być gminne i powiatowe ścieżki rowerowe, ścieżka ekologiczna w Parku Miejskim, szlak kajakowy Mrągowo - Święta Lipka. Liczymy przede wszystkim na działania w ramach Sieci Miast Slow City, który mają poprawić jakość życia mieszkańców i odwiedzających turystów pod każdym względem.
  • - Jakie są zdaniem Pana Burmistrza najważniejsze obecnie zagrożenia dla samorządów i samorządności gminnej w Polsce?
  • - Przede wszystkim przekazanie nowych zadań bez należytego pokrycia finansowego. Zbyt mało środków pomocowych na realizację inwestycji (np. brak wsparcia gmin w budownictwie socjalnym). Zbyt żmudna procedura rozpatrywania wniosków, co wydłuża prace inwestycyjne w roku budżetowym. Pożądana jest również tendencja przekazywania większych kompetencji gminom w sprawach dróg, oświaty ponadgimnazjalnej, służby zdrowia i policji.

Źródło: www.wm.pl oraz Gazeta w Kętrzynie nr 21 z 27 maja 2005 r.

Rozmawiał Jarosław Żukowski

REKLAMA

opublikowano: 2005-05-28, © Jarosław Żukowski,

2760

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA