Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeżeli w św. Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy zima czasy swe przedłuży.

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Ślubowanie klas pierwszych

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu. W tym roku szkolnym była to wyjątkowa uroczystość, gdyż ze względu na czas pandemii klasy pierwsze składały swoje przyrzeczenia w dwóch grupach. Uroczystość klasy Ia odbyła się o godzinie 8.00, a uroczystość klasy Ib o godzinie 9.00

Dnia 25 września 2020 roku do naszej szkoły przybyło 44 odświętnie ubranych i uśmiechniętych pierwszoklasistów oraz ich rodzice, prawni opiekunowie, dziadkowie i rodzeństwo. Po przemówieniu Pana Dyrektora Edwarda Szmula, który skierował wiele ciepłych słów do bohaterów dnia oraz ich Rodziców, głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a następnie przedstawiciele Rodziców.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe i birety niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować przygotowany wcześniej program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

Dzieci ślubowały być dobrym uczniem, dbać o dobre imię swojej szkoły, szanować nauczycieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać swoją Ojczyznę- Polskę.

Wychowawczynie kl. Ia – Krystyna Bujnowska i kl.Ib – Danuta Baten wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, zakładki do książek i legitymacje szkolne. Rodzice przygotowali dzieciom niespodzianki .Uroczystość zakończyła się sesją zdjęciową, ponieważ każda klasa miała na ten wyjątkowy dzień zamówionego swojego fotografa. Dziękujemy panom Dariuszowi Pawłowskiemu i Piotrowi Gerwatowskiemu za uświetnienie tej uroczystości na zdjęciach.

Piękną dekorację sali gimnastycznej przygotowała pani Dorota Borejko, a za nagłośnienie odpowiadał pan Adam Janiszewski.

Witamy serdecznie naszych pierwszoklasistów w gronie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu. Życzymy wszystkim uczniom odkrywania tego co nieznane, zapału i zdrowia do nauki. Niech początek edukacyjnej drogi będzie wspaniałą przygodą, którą z sentymentem będziecie wspominali w kolejnych latach.

REKLAMA

opublikowano: 2020-09-29, © Organizatorzy,

968

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Piotr Gerwatowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Dariusz Pawłowski
%s
fot. Piotr Gerwatowski
%s
fot. Piotr Gerwatowski
%s
fot. Piotr Gerwatowski