Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Reszla

W dniu 04 maja 2005 r. o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Reszla.

W spotkaniu uczestniczyli również:

-Zastępca Burmistrza
-Przewodniczący Rady Miejskiej
-Radni Rady Miejskiej
-kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
-prezesi spółek komunalnych
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Reszlu

Przebieg spotkania miał nieco inny tok od zamierzonego ze wzgledu na nieliczne przybycie mieszkańców. W miejsce planowanego przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2004 rok głos zabrali przybyli na spotkanie mieszkańcy.

Poruszono tematy m.in.: reszelskiego mostu, niezagospodarowanych terenów, problemów z wandalizmem i huligaństwem a także słynnej juz "Starej Hotelowej".

W planach możliwych do realizacji wymieniono m.in.: budowę basenu, odtworzenie jeziora czy też kompleksową modernizację terenów zielonych na terenie miasta.

REKLAMA

opublikowano: 2005-05-04, © Krzysztof Majcher,

2482

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. Krzysztof Majcher
od lewej: Skarbnik, Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz, Wiceburmistrz, Sekretarz Gminy.