Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Styczeń, styczeń wszystko studzi – ziemię, bydło, ludzi

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Sukcesy uczniów w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym klas III

Dnia 27 maja 2020 roku odbył się online Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas III powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Organizatorem Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Koordynatorkami Konkursu były Krystyna Bujnowska-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Joanna Piskosz -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu.

Konkurs skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Każda szkoła w tych powiatach przeprowadzała test konkursowy szkolny w terminie od 02.03.2020r - 06.03.2020. Finał konkursu i test pisemny końcowy uczniów miał się odbyć dnia 24 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu, ul. M. Konopnickiej. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju uczniowie nie mogli spotkać się w zaplanowanym terminie i pisali test online, który odbył się 27 maja 2020 roku o godzinie 13.00.

Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Konkurs miał na celu uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasad ochrony przyrody oraz kształtowała umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów. Konkurs kształtował wśród uczestników własne "ja" w harmonii ze środowiskiem.

Do etapu regionalnego zostało zakwalifikowanych 63 uczniów klas III z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego, którzy na poziomie etapu szkolnego uzyskali wynik 42 punktów, co stanowiło 75 % testu. 27 maja 2020 roku o godzinie 13.00 test Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III rozwiązało w wymaganym czasie online 46 uczniów.

Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę. Zofia Fąderska-Pączkowska z klasy III b zdobyła tytuł finalisty, a Maksymilian Pihan z klasy IIIc, Hanna Drapała z klasy IIIai Emilia Przybyłowska z klasy IIIb zostali wyróżnieni za bardzo dobry wynik w tym konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, które zostaną dostarczone osobiście przez Organizatorów do szkoły.

Dziękujemy dyrektorowi ZSP w Reszlu panu Edwardowi Szmulowi za zaangażowanie w organizację konkursu, sponsorom za atrakcyjne nagrody, a uczniom gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników. Sponsorami konkursu byli: Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Srokowo, MAC Edukacja, Nowa Era, Urząd Gminy w Reszlu, firma Mitel.

REKLAMA

opublikowano: 2020-06-08, © Organizatorzy,

1018

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. Organizatorzy
%s
fot. Organizatorzy
%s
fot. Organizatorzy
%s
fot. Organizatorzy
%s
fot. Organizatorzy
%s
fot. Organizatorzy