Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Styczeń, styczeń wszystko studzi – ziemię, bydło, ludzi

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Wystawa fotograficzna

W piątek 11.02.2005 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pt "ŚWIAT DEPORTOWANEJ MŁODZIEŻY ZE WSCHODNICH RUBIEŻY II RZECZYPOSPOLITEJ", w związku z 65 rocznicą pierwszej deportacji ludności polskiej.(9/10 lutego 1940 r.)

Honorowy patronat nad wystawą objął Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski. Wystawę zorganizował Urząd Gminy w Reszlu we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej, które przekazało zbiory fotografii.

Prezes Pan Andrzej Masłoń przedstawił ideę i cel działania Towarzystwa. Wystawie towarzyszyła projekcja multimedialna. Z merytoryczną częścią wystawy zapoznał uczestników autor opracowania naukowego dr Jerzy. Prochwicz, i kurator wystawy ks. mjr Zbigniew Kępa. Dzięki obecności P. Teresy Iterman można było poznać losy rodziny dotkniętej deportacją.

Był to dzień szczególny. Nie możemy zapominać o minionych latach a tego typu działania są żywą lekcją historii. Pan Jerzy Prochwicz i Pani Teresa Iterman przeprowadzą lekcje historii dla młodzieży szkolnej na temat deportacji i losów ludzi nimi objętych.

Wystawa prezentowana była wcześniej w Kętrzynie, Srokowie i Żegocinie - woj.Małopolskie

Wystawa fotograficzna mieściła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu do 4.03.2005 r.

REKLAMA

opublikowano: 2005-02-12, © Lucyna Macełko,

3059

ostatnie artykuły z tego działu:

Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski i Andrzej Masłoń Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej. fot.Lucyna Macełko
fot. Lucyna Macełko
Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski i Andrzej Masłoń Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej.
Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej. fot.Lucyna Macełko
fot. Lucyna Macełko
Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej.