Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

?wiatowe Forum Medi?w Polonijnych

W dniach 5-13 września 2006 r. już po raz czternasty realizowane będzie Światowe Forum Mediów Polonijnych. Organizatorem jest Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią. Jest to największe przedsięwzięcie w dziedzinie mediów, adresowane do dziennikarzy polonijnych z całego świata, dziennikarzy europejskich i krajowych. W forum biorą udział dziennikarze polscy pracujący w prasie, radiu i telewizji na całym świecie.

Tematem Forum jest "Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Promocja Polski w świecie. Tematem wiodącym w 2006 r jest ?Gospodarka turystyczna Warmii i Mazur: kontekst regionalny i europejski?.

Władze miasta Reszel mają zaszczyt gościć dziennikarzy polonijnych 13 września 2006 r. Spotkanie dziennikarzy w celu przeprowadzenia konferencji prasowej z władzami miasta jak również poznania Reszla odbędzie się w reszelskim Zamku. Jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania gminy jej dorobku kulturalnego, gospodarczego. Bogata historia, liczne zabytki wyróżniają Reszel spośród wielu małych miasteczek a działania, które są podejmowane ukierunkowane są na ciągły rozwój miasta i gminy. Tym większe możliwości pojawiają się przed Reszlem dzięki takim spotkaniom. To szczególny rodzaj promocji a Reszel może stać się jeszcze bardziej rozpoznawalny i odwiedzany.

Patronat nad Forum sprawują: Senat RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz władze województwa, które w danym roku gości uczestników Forum.

Forum jest znakomitą okazją do zaangażowania do promocji Polski na świecie, Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz promocji samorządów i firm odnoszących sukcesy w Polsce i zagranicą. Forum to miejsce kontynuowanej od trzynastu lat debaty nad rolą mediów polonijnych w utrzymaniu więzi Polonii z krajem i promocji Polski w świecie.

Co roku w trakcie Forum prezentowane i promowane jest jedno z województw. W 2006 r. będzie prezentowane województwo warmińsko-mazurskie.

Program ma na celu pokazanie dziennikarzom polonijnym i krajowym uczestniczącym w XIV Forum - a za ich pośrednictwem Polonii mieszkającej na całym świecie - Warmię i Mazury znane i nie znane, ich historię, realia i perspektywy, miejsce Warmii i Mazur jako regionu w regionach Unii Europejskiej.

W forum weźmie udział łącznie 150 dziennikarzy polonijnych (m.in. z USA, Kanady, Niemiec, Austrii, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Rosji, Łotwy, Litwy, Egiptu, Libanu) i krajowych.

REKLAMA

opublikowano: 2006-09-06, © Lucyna Macełko,

1946

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

fot. reszel pl