Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Restauracja Rycerska

ciekawostki historyczne

Wydanie specjalne „Gazety Reszelskiej” poświęcone wydarzeniom I wojny światowej w Reszlu

2014-09-22 / ciekawostki historyczne/

Pasjonaci z Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu przygotowali wszystkim zainteresowanym historią wyjątkową gratkę wiecej...

Osada Karczemna pod Świętą Lipką

2013-08-27 / ciekawostki historyczne/

Przeszukując ostatnio strony internetowe natrafiłem na zbiór map zgromadzonych w Archiwum Map Zachodniej Polski w Poznaniu, z których dwie dotyczyły okolic Świętej Lipki. wiecej...

Maszyny parowe w historii Reszla

2013-04-12 / ciekawostki historyczne/

Starzejący się wodny i wiatrowy system energetyczny w Reszlu zaczął być zastępowany w XIX wieku nowym, bardziej wydajnym i o większej mocy system energetycznym wykorzystującym energię pary wodnej. wiecej...

Reszelskie młyny – Suplement

2012-12-13 / ciekawostki historyczne/

Z pierwszej, starszej mapy wynika, że przy obecnej ulicy Płowce, w miejscu ostatniego młyna z turbiną Francisa, funkcjonującego w latach 1924-1944, wcześniej znajdował się młyn napędzany kołem wodnym. wiecej...

Dawne cmentarze reszelskie

2012-10-13 / ciekawostki historyczne/

Miejsca pochówków i obrzęd grzebania zmarłych w różnych kulturach były i są różne, dyktowane panującymi zwyczajami lub religią poszczególnych społeczeństw ... wiecej...

Sensacja w Reszlu

2012-09-11 / ciekawostki historyczne/

„ Zabytkowy mebel odkryto na strychu XIV-wiecznego kościoła w Reszlu w warmińsko-mazurskiem. Dębowo-sosnowa szafa ma ponad 550 lat. wiecej...

Czesi w Reszlu

2012-08-29 / ciekawostki historyczne/

Do Reszla w 1347 r. sprowadzony został przez biskupa warmińskiego Hermana z Pragi zakon eremicki augustianów (Zakon Świętego Augustyna z Ippony) wiecej...

Paul Hindenburg, Honorowy Obywatel Miasta Reszla w 1915r.

2012-07-29 / ciekawostki historyczne/

Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, że Reszel, podobnie jak wiele innych, niemieckich miast, 16 stycznia 1915r. Nadał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Reszla, jednemu z „ojców“ wielkiego sukcesu Niemców wiecej...