Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Restauracja Rycerska

ciekawostki historyczne

Święto Reszla 75 lat temu

2012-07-08 / ciekawostki historyczne/

Za kilka dni, 12 lipca rozpoczniemy obchody 675 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Cofnijmy się jednak w czasie i wróćmy do roku 1937, kiedy to Reszel świętował swoje 600-lecie. wiecej...

O „starej“ granicy słów jeszcze kilka...

2012-05-06 / ciekawostki historyczne/

Okazuje się, że temat historycznej granicy między dominum warmińskim a ziemiami zakonu krzyżackiego jest ciągle żywy. wiecej...

Odkrywanie granicy Warmii

2012-04-27 / ciekawostki historyczne/

Z olbrzymim zainteresowaniem przeczytałem reportaż Pani Jolanty Grzyb opublikowany 15 kwietnia 2012 roku na stronie internetowej „Reszel – miasteczko na Warmii. wiecej...

Na granicy...

2012-04-15 / ciekawostki historyczne/

Przeszliśmy około 7 kilometrów wzdłuż historycznej granicy. Napotkaliśmy kilka kamieni granicznych i kopców. Najciekawszy kamień znajdował się w okolicy Klewna. wiecej...

Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu.
Część 3. Przepusty

2011-09-04 / ciekawostki historyczne/

Do obiektów mostowych zaliczane są również przepusty służące do przepuszczenia niewielkiej ilości wody przez nasyp drogi lub pod drogą. wiecej...

Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu.
Część 2. Kładki

2011-08-30 / ciekawostki historyczne/

Przedstawione w części 1. mosty zlokalizowane w ciągach drogowych są obiektami ogólnie znanymi, a szczególnie most Wysoki ... wiecej...

Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu.
Część 1. Mosty drogowe

2011-08-25 / ciekawostki historyczne/

Na ok. 5 km odcinku reszelskiej rzeki, od drogi do Świętej Lipki do drogi w kierunku Grodzkiego Młyna znajduje się kilkanaście różnej wielkości obiektów mostowych. wiecej...

Poznajmy hydrotechniczną perełkę Mazur

2011-05-23 / ciekawostki historyczne/

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej zaprasza ciekawych świata i swojego regionu mieszkańców Reszla i okolic na sympozjum poświęcone Kanałowi Mazurskiemu. wiecej...