Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

ciekawostki historyczne

Pomniki w Reszlu

2009-06-09 / ciekawostki historyczne/

Reszel, tak jak wiele innych miast w Polsce, ma bardzo złożoną historię, a to ze względu na zmieniającą się w czasie przynależność państwową i ustrojową, z dobrowolną, ale także wymuszoną migracją ludności. wiecej...

Generał Józef Zajączek w Reszlu

2009-02-18 / ciekawostki historyczne/

Rok 1807 to rok pobytu Wielkiej Armii Napoleona i legii Dąbrowskiego na Warmii i Mazurach. W roku tym wojska Napoleona stoczyły ze sprzymierzonymi wojskami rosyjskimi i pruskimi ... wiecej...

Średniowieczny system odwodnienia miasta Reszel

2009-01-31 / ciekawostki historyczne/

XIV wieczne odwodnienie, które działa w Reszlu do dnia dzisiejszego składa się z systemu kanałów drewniano-kamiennych, biegnących pod posadzkami piwnic kamienic w Rynku oraz kamiennego kanału ... wiecej...

Figurki z Mädchenschule

2009-01-28 / ciekawostki historyczne/

Budynki użyteczności publicznej, ale także budynki mieszkalne, w zależności od okresu ich powstawania, były (i są niejednokrotnie nadal) wyposażane, w większym lub mniejszym stopniu, w różnego rodzaju zdobienia architektoniczne wiecej...

Kamienie Milowe - niechciane zabytki

2008-04-06 / ciekawostki historyczne/

Zarządca drogi, przy której owe kamienie stały pismem z dnia 6 marca poinformował: „iż nie widzi celowości w umieszczaniu w/w kamieni w ich pierwotnym miejscu”! wiecej...

Kamienie milowe

2008-02-10 / ciekawostki historyczne/

O jakie kamienie chodzi? O XIX- wieczne kamienie milowe, a konkretnie o dwa stojące do niedawna przy drodze z Reszla do Świętej Lipki wiecej...

Historia pewnego zegara w Reszlu

2007-10-07 / ciekawostki historyczne/

"Tu w Reszlu, w północno-wschodniej Polsce, było nasze stare Gimnazjum, które ma już 369 lat ..." wiecej...

Szlak nie tylko pielgrzymkowy: Reszel – Święta Lipka

2007-08-20 / ciekawostki historyczne/

Bliskie położenie miejscowości - Reszla i Świętej Lipki – miało wpływ na wzajemne przenikanie się ich bogatej i ciekawej historii. wiecej...