Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Jesteś tu: strona główna < Biblioteka <

Reszel - Biblioteka

Adam Mickiewicz w interpretacji uczniów

W związku z obchodami X – lecia Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu uczniowie wzięli udział w konkursach: „Adam Mickiewicz – najwybitniejszy poeta romantyzmu” oraz „Człowiek – symbol poety – wieszcza narodowego”.

Oba konkursy zorganizowane zostały przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Reszlu i Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

Miały one na celu pogłębienie wiedzy uczniów o literaturze, poszerzenie znajomości twórczości Adama Mickiewicza – patrona naszej szkoły, popularyzację twórczości literackiej Adama Mickiewicza i wiedzy o poecie, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i kształtowanie emocjonalnego stosunku do twórczości czołowego przedstawiciela epoki romantyzmu.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie utwory poety. Spośród nich nauczyciele wyłonili najlepszych recytatorów, którzy reprezentowali szkołę w drugim etapie konkursu, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej dnia 13 maja 2009 r.

Komisja w składzie:

 1. Danuta Borkowska – przewodnicząca
 2. Danuta Ruszczyńska – członek
 3. Janina Fiedorowicz – członek

dokonała oceny według następujących zasad:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny
 • opanowanie tekstu.

Oceniono 19 uczestników i przyznano:

 • I miejsce – Hanna Domaradzka
 • II miejsce - Mateusz Połubiński
 • III miejsce – Paulina Gardocka, Katarzyna Fenik

Ponadto wyróżniono:

 • Katarzynę Chabowską
 • Magdalenę Badzińską
 • Martę Pawelczyk

Konkurs wiedzy o poecie odbył się 20 maja 2009r. również w Miejskiej Bibliotece Publicznej . Każda klasa reprezentowana była przez 3 uczniów tworzących zespół.

Konkurs przeprowadzony został w pięciu etapach, oddzielnie punktowanych, po czym punkty z poszczególnych etapów zostały zsumowane przez jury w składzie:

 1. Danuta Ruszczyńska – przewodnicząca
 2. Aleksandra Dziemiańczyk – członek
 3. Janina Fiedorowicz – członek

i na tej podstawie wyłoniono trzy zwycięskie zespoły:

 • I miejsce – klasa IIIe
 • II miejsce – klasa IIa
 • III miejsce – klasa Ic

Wręczenie nagród nastąpiło w czasie FESTYNU dnia 24 maja 2009 r.

REKLAMA

opublikowano: 2009-05-28, © Danuta Ruszczyńska,

1703

ostatnie artykuły z tego działu: