Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

ciekawostki historyczne

Książki pasjonatów historii Reszla i okolic

2023-06-01 / ciekawostki historyczne/

Dzieje Reszla mają stosunkowo bogatą literaturę. Na uwagę zasługują prace przedwojennych badaczy Adolfa Poschmanna oraz Georga i Kurta Maternów. Pierwszy z nich w książce 600 Jahre Rossel... (1937) przedstawił obszernie historię Reszla. wiecej...

Sekrety reszelskiej historii

2022-05-25 / ciekawostki historyczne/

W 2018 roku Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic wydało książkę pt. „Reszel - 680 lat historii miasta” pod redakcją Grzegorza Białuńskiego i Roberta Klimka. Tę bardzo ciekawą pozycję piśmiennictwa historycznego przekazała mi Pani Jolanta Grzyb - prezes wyżej wymienionego towarzystwa. wiecej...

Czy w podziemiach reszelskiego kościoła są skarby?

2016-02-21 / ciekawostki historyczne/

Pod kościołem znajduje się duże pomieszczenie, które odkryto przed kilkoma laty, gdy planowano założyć ogrzewanie. Niewielu mieszkańców miasta wie o tym. wiecej...

„Badanie dawnych dzwonów...” - po prelekcji

2015-06-01 / ciekawostki historyczne/

Bohaterem spotkania był kampanolog, wyjątkowy erudyta, prof. zw. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, zawodowo związany z gdańskim uniwersytetem. Profesor zaimponował nie tylko znajomością dzwonów różnego typu ale także niezwykłym darem przekazywania innym swojej wiedzy. wiecej...

Zaproszenie

2015-04-19 / ciekawostki historyczne/

To już piąty raz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej i pozostali organizatorzy zapraszają mieszkańców Reszla i okolic na inscenizację bitwy pod Wopławkami, która miała miejsce wiosną 1311 roku. wiecej...

Tylko projekt kończymy a nie działania...

2014-12-01 / ciekawostki historyczne/

Odbyte, 26 listopada w reszelskim gimnazjum, spotkanie, zakończyło projekt „Ocalmy od zapomnienia – mówiona historia Reszla i jego mieszkańców” wiecej...

„Ocalmy od zapomnienia”

2014-11-20 / ciekawostki historyczne/

Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic zaprasza 26 listopada 2014r. do reszelskiego gimnazjum na ciekawe spotkanie z historią naszego miasta i okolicy wiecej...

Co się dzieje z kapliczkami?

2014-11-11 / ciekawostki historyczne/

Od dawna toczą m.in. walkę o ocalenie piętnastu kapliczek różańcowych stojących między Reszlem a Świętą Lipką. wiecej...