Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Słowo Boże z komentarzem

Słowo Boże z komentarzem Mt 5, 17-37

2017-02-13 / Słowo Boże z komentarzem/

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić wiecej...

Słowo Boże z komentarzem - J 1, 29-34

2017-01-16 / Słowo Boże z komentarzem/

Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie wiecej...

Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

2016-12-14 / Słowo Boże z komentarzem/

Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. wiecej...

Słowo Boże z komentarzem

2016-12-05 / Słowo Boże z komentarzem/

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». wiecej...

Słowo Boże z komentarzem

2016-12-01 / Słowo Boże z komentarzem/

Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali ... wiecej...

Słowo Boże z komentarzem

2016-11-22 / Słowo Boże z komentarzem/

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi wiecej...

Słowo Boże i komentarz

2016-11-13 / Słowo Boże z komentarzem/

Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». wiecej...

Słowo Boże i komentarz

2016-11-09 / Słowo Boże z komentarzem/

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. wiecej...