Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Jesteś tu: strona główna < Archiwum <

Reszel - Archiwum

Branżowa Szkoła II stopnia - technik technologii drewna

Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia.

Uczniami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej od 2015 r.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

W szkole branżowej II stopnia można uczyć się w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia. Uczeń, który uzyskał kwalifikację stolarza w Szkole Branżowej I stopnia, może zostać uczniem Szkoły Branżowej II stopnia w zawodzie technik technologii drewna.

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.
Po zdaniu:

  • egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika
  • egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne

REKLAMA

opublikowano: 2024-02-01, © Zespół Szkół w Reszlu,

13

ostatnie artykuły z tego działu: