Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Certyfikat dla Gimnazjum w Reszlu

Dzięki różnorodności podejmowanych działań ekologicznych przez Gimnazjum w Reszlu szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty - "Szkoła przyjazna środowisku".

- Certyfikat nadaje rangę działaniom szkół podejmowanym przez placówki, które stają się wzorem do naśladowania - powiedziała Pani Krystyna Ziemak, starszy wizytator i wojewódzki koordynator ds. edukacji ekologicznej.

Zaszczytna rola gospodarza imprezy przypadła Gimnazjum w Reszlu, które na konferencji podsumowujacej 23 listopada 2005 r. gościło m.in.: Janusza Barszczewskiego-Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, Alicję Szarzyńską- kierownika Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Tadeusza Ratyńskiego-I zastępcę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zdzisława Szypulskiego- burmistrza Reszla, przedstawicieli placówek ubiegających się o certyfikat i wielu innych znamienitych gości.

- Wybranie reszelskiej placówki na gospodarza tegorocznego certyfikatu podniosło rangę szkoły w środowisku. Jest również znaczącym elementem promocyjnym naszego miasta i gminy - powiedziała Elżbieta Majcher, nauczyciel w gimnazjum oraz jedna z koordynatorek działań ekologicznych w Reszlu.

REKLAMA

opublikowano: 2005-11-23, © Krzysztof Majcher,

5704

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Krzysztof Majcher
"Szkoła przyjazna środowisku".
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klonie fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klonie
Dyrektor Gimnazjum w Reszlu, Wacław Konopnicki otrzymuje certyfikat z rąk Tadeusza Ratyńskiego, I zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Dyrektor Gimnazjum w Reszlu, Wacław Konopnicki otrzymuje certyfikat z rąk Tadeusza Ratyńskiego, I zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Elżbieta Majcher i Barbara Maciukiewicz - koordynatorki działań ekologicznych w Reszlu fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Elżbieta Majcher i Barbara Maciukiewicz - koordynatorki działań ekologicznych w Reszlu
organizatorzy: Janusz Barszczewski - Kurator Oświaty w Olsztynie, Krystyna Ziemak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie z przedstawicielami 11 szkół, które otrzymały certyfikat fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
organizatorzy: Janusz Barszczewski - Kurator Oświaty w Olsztynie, Krystyna Ziemak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie z przedstawicielami 11 szkół, które otrzymały certyfikat