Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

Jesteś tu: strona główna < geografia <

Reszel - geografia

Cudze chwalicie – swego nie znacie … Słów kilka o POLDERZE SĄTOPY- SAMULEWO

Polder Sątopy – Samulewo to projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Położony jest na Nizinie Sępopolskiej, tuż przy północnym skraju Pojezierza Olsztyńskiego, w powiecie bartoszyckim, gm.Bisztynek.

Obszar został wpisany przez OTOP na listę ostoi o znaczeniu międzynarodowym. Jego powierzchnia to ok. 1450 ha. Na polderze istnieje rezerwat przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu rzeki Guber.

Obejmuje obszar dawnego Jeziora Sajno, które osuszono w celach rolniczych w XIX wieku. Gdy porzucono użytkowanie podmokłych łąk kośnych polder a wypełnił się wodą pojawiły się sprzyjające warunki do odpoczynku i żerowania dla ptaków wodno- błotnych.

Obecnie polder otoczony jest głównie polami uprawnymi. We wschodniej części występuje szuwar trzcinowy a przy zachodnim brzegu wąski pas szuwaru pałkowego.

Na polderze realizowane są zadania ochronne, mające na celu wyeliminowanie karasia srebrzystego Carassius gibelin, który jest konkurentem dla rodzimych gatunków ryb. Dlatego też w okresie jesienno- zimowym polder jest opróżniany a po wybraniu ryb napełniany ponownie.

Polder Sątopy – Samulewo nie jest objęty ochroną jako OSOP, ale spełnia warunki do objęcia tą formą przyrody. Stwierdzono tu występowanie co najmniej 34 gatunków ptaków, w tym 14 lęgowych. Koncentracje ptaków wodno- błotnych, które w okresie wędrówki liczą do 33 000 osobników są niekwestionowanym walorem tego miejsca. Ostoja stanowi miejsce noclegowe żurawia Grus grus (do 3000 osobników). Występują tu także: gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, cyraneczka, śmieszka, głowienka, gągoł, kulik wielki, mewa pospolita, łabędź niemy, siewka złota, czajka i wiele innych.

Na polderze żerują również kormorany i czaple białe. Spotkano tutaj także bielika.

Na terenie województwa warmińsko- mazurskiego znajduje się 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Ich powierzchnia wynosi 5724,8 km2 , czyli 23,7 % powierzchni województwa. Jeśli proponowane obszary ochrony ptaków, w tym Polder Sątopy- Samulewo, wysoczyzna Elbląska i Jezioro Karaś zostaną włączone w obszary chronione ta część sieci Natura 2000 w województwie zwiększy się do ok. 26,8%.

(Na podstawie Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko- mazurskim pod redakcją Cz. Hołdyńskiego i M. Krupy, wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2009)

REKLAMA

opublikowano: 2011-04-05, © Elżbieta Majcher.,

131

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher