Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Jesteś tu: strona główna < Biblioteka <

Reszel - Biblioteka

Czasopisma prenumerowane w szkole

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do korzystania z prenumerowanych przez bibliotekę czasopism.

Świat Nauki www.swiatnauki.pl

Miesięcznik jest polską edycją "Scientific American", znanego i cenionego na całym świecie miesięcznika popularnonaukowego o ponad 160-letniej tradycji, wydawanego w 18 wersjach językowych. Informuje o najnowszych odkryciach naukowych, technikach i technologiach. Jego autorzy będący niekwestionowanymi autorytetami, częstokroć laureatami Nagrody Nobla (132 do jesieni 2006 roku), w atrakcyjny i przystępny sposób piszą o swoich osiągnięciach i tajnikach warsztatu badawczego, pokazują znaczenie nauki w postępie cywilizacyjnym i jej związki z życiem codziennym.

Wiedza i Życie www.wiz.pl

Pokazuje życie na wiedzy oparte i wiedzę wyrastającą z życia. O złożonym świecie i najnowszych odkryciach pisze językiem prostym i zrozumiałym. Ukazuje się od 1910 roku - regularnie jako miesięcznik od 1926 roku. Jest najstarszym czasopismem (najdłużej wychodzącym) spośród wydawanych dzisiaj w Polsce.

Victor Gimnazjalista http://victor.com.pl/

Dwutygodnik edukacyjny wydawany przez wydawnictwo AGA Press, dawniej ukazywał się pod tytułem "Victor Ósmoklasista". Czasopismo jest adresowane do młodzieży gimnazjalnej. Zawiera przykładowy arkusz egzaminu gimnazjalnego oraz artykuły pomagające w powtórkach przed klasówkami. Redaktor naczelną "Victora Gimnazjalisty" jest Bogna Bizoń.

BIBLIOTEKA – SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI http://www.edupress.pl

Dwumiesięcznik dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Czasopismo porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki szkolnej. Informuje o współczesnych tendencjach w zarządzaniu biblioteką, zwracając uwagę m.in. na księgowość w bibliotece, promocję szkoły przez działania podejmowane przez bibliotekę szkolną, strategiczne planowanie rozwoju placówki. Zawiera propozycje metodyczne ułatwiające pracę z czytelnikiem dziecięcym, nauczanie poszukiwania informacji, poprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Omawia najnowsze trendy w opracowywaniu zbiorów. Przybliża zagadnienia prawne dotyczące działalności biblioteki. Udziela wskazówek dotyczących oprogramowanie wspierającego pracę bibliotekarza. Ukazuje standardy bibliotek szkolnych w innych krajach. Zawiera informacje o nowościach na rynku wydawniczym, które powinny trafić do bibliotek szkolnych.

REKLAMA

opublikowano: 2010-03-15, © Danuta Ruszczyńska,

1755

ostatnie artykuły z tego działu: