Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Czym jest PSYCH-K? Jak może nam pomóc?

W dzisiejszym szybkim tempie życia nieustannie stawiamy przed sobą nowe wyzwania zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. W miarę rosnącej świadomości znaczenia równowagi psychicznej, narzędzia wspierające tę podróż nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z nich jest PSYCH-K®, innowacyjna metoda stworzona przez Roba Williamsa, która już od 34 lat wykorzystywana jest w procesie transformacji przekonań i osiągania harmonii psychicznej.

Zasada działania PSYCH-K®: Balansowanie mózgu dla harmonii umysłowej

W centrum metody PSYCH-K® leży przekonanie, że harmonia umysłowa jest kluczowym elementem osiągania równowagi w życiu. To podejście zakłada, że nasze przekonania i programy umysłowe kształtują nasze myśli, emocje i zachowania. W PSYCH-K® wykorzystuje się proces zwany balansowaniem, który ma na celu dostosowanie funkcji obu półkul mózgu, eliminując konflikty wewnętrzne i poprawiając naszą zdolność radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

W trakcie sesji PSYCH-K® facylitator (specjalista w tej metodzie) współpracuje z klientem w celu identyfikacji ograniczających przekonań i wzorców myślowych. Następnie, przy wykorzystaniu testów mięśniowych, ocenia się, czy dany przekonanie jest zbalansowane, czyli zgodne z intencjami i celami klienta. Jeśli testy wykazują brak równowagi, stosuje się konkretne techniki balansowania, które przyczyniają się do zmiany przekonań na bardziej pozytywne i wspierające.

Rola facylitatora PSYCH-K® nie ogranicza się jedynie do wykonywania technik; to także przewodnik, który wspiera klienta w procesie odkrywania jego potencjału i przezwyciężania przeszkód. Facylitator tworzy bezpieczną przestrzeń dla klienta, w której może otwarcie dzielić się swoimi myślami i emocjami, co jest kluczowe dla skutecznej pracy nad zmianą przekonań. Więcej informacji o PSYCH-K® znajdziesz na stronie https://www.monikasielicka.pl/psych-k/.

Zastosowania PSYCH-K® w życiu codziennym:

Metoda PSYCH-K® ma szerokie zastosowanie w wielu obszarach życia. Może pomóc w przezwyciężaniu lęków, poprawie pewności siebie, radzeniu sobie ze stresem oraz osiąganiu celów osobistych i zawodowych. W dziedzinie zdrowia PSYCH-K® może być skutecznym narzędziem w leczeniu problemów emocjonalnych, fizycznych i psychicznych poprzez przekształcanie negatywnych przekonań związanych z chorobami i dolegliwościami. W relacjach międzyludzkich PSYCH-K® może pomóc w budowaniu zdrowszych i bardziej harmonijnych relacji poprzez zmianę przekonań związanych z zaufaniem, komunikacją i intymnością.

Samorozwój i PSYCH-K®:

Jednym z najważniejszych aspektów PSYCH-K® jest to, że daje ludziom kontrolę nad własnym życiem i umożliwia rozwój osobisty na wielu płaszczyznach. Poprzez systematyczne stosowanie technik PSYCH-K®, ludzie mogą przekształcić swoje życie, osiągając większą równowagę, harmonię i spełnienie.

Ostatecznie, PSYCH-K® to narzędzie, które otwiera drzwi do nowych możliwości i pomaga ludziom odkrywać swój pełen potencjał. Daje im mocne narzędzie do przezwyciężania przeszkód, osiągania sukcesów i tworzenia życia, o którym zawsze marzyli.

PSYCH-K® to więcej niż tylko technika - to droga do transformacji życia. Daje ludziom możliwość uwolnienia się od ograniczających przekonań i osiągnięcia swoich największych celów. Dzięki PSYCH-K® możemy odkryć własny potencjał i przejąć kontrolę nad własnym życiem, otwierając się na nowe możliwości i pełnię życia.

 

REKLAMA

opublikowano: 2024-02-21, © materiał zewnętrzny,

130

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. materiał zewnętrzny
fot. materiał zewnętrzny