Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Reszel - Ekozespoły - historia

Działalność Szkolnego Koła Ekologicznego "Ekozespoły" w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Trochę historii...

Koło ekologiczne "Ekozespoły" powstało we wrześniu 2003/2004 z inicjatywy Elżbiety Majcher, nauczyciela chemii w Gimnazjum w Reszlu. Członkowie tego koła, uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Reszlu, podejmowali wiele działań, mających na celu ochronę zasobów przyrody i środowiska, szczególnie lokalnego. Realizowali "Program ekozespołów". Nawiązali współpracę z wieloma osobami i instytucjami, które wspierały ich w działaniach. Dużym sukcesem uczniów było m.in. opracowanie, powielenie i rozpropagowanie ulotki informacyjnej nt. zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Uczniowie brali udział w konkursach:

  • wojewódzkim "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"(zdobyli nagrodę główną
  • wojewódzkim "Program ekozespołów w mojej szkole"(zdobyli nagrodę główną)
  • ogólnopolskim "Program ekozespołów w mojej szkole"(zdobyli I nagrodę).

A jak jest obecnie...

We wrześniu 2004 r. ponownie rozpoczęło działalność szkolne koło ekologiczne "Ekozespoły", tylko w zmienionym składzie, bo ubiegłoroczni członkowie ukończyli już gimnazjum.

Chętni uczniowie klas I i III skupili się w dwa ekozespoły:

"Eko- Rydze" - (Katarzyna Głuch - lider, Ludmiła Domaradzka, Alicja Cybulska, Agata Śliwińska)

"Żaróweczki" - (Aleksandra Huścia - lider, Daria Domaradzka, Martyna Janiszewska, Dominika Leśniak)

Opiekunem młodzieży jest Elżbieta Majcher.

Koło posiada własne Logo, opracowane w bieżącym roku szkolnym. Ekozespoły też pracują nad swoimi "znakami identyfikacyjnymi?

Ekozespoły realizują "Program ekozespołów" metodą projektów, podejmując z własnej inicjatywy różne działania w domu, w szkole i w środowisku, które mają na celu poprawę stanu środowiska i przyrody oraz wzrost świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czym jest "Program ekozespołów"?

Jest to młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia "Razem chronimy Ziemię?.

Członkowie ekozespołów, podejmują działania związane z ekologicznym stylem życia w pięciu kategoriach:

  • ograniczanie ilości odpadów w gospodarstwach domowych
  • racjonalne korzystanie z wody
  • racjonalne korzystanie z energii
  • korzystanie z alternatywnych źródeł transportu samochodowego
  • dokonywanie ekologicznych zakupów

We wszystkich kategoriach chodzi o to, aby zmienić nawyki, przyzwyczajenia na bardziej ekologiczne i zachęcić, poprzez swoje postawy i i zaangażowanie, jak największą liczbę osób do postępowania nie zakłócającego zdrowego funkcjonowania w środowisku- właściwych relacji człowiek a środowisko i przyroda.

REKLAMA

opublikowano: 2005-01-02, © Elżbieta Majcher.,

4501

ostatnie artykuły z tego działu: